Fremtidsvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Bildet kan inneholde: vindu, arkitektur, tre, kunst, bygning.

I løpet av to hundre år har flere byggeprosjekter blitt realisert i alternativ form. Andre har blitt satt på vent. Mange har blitt fullstendig skrinlagt. I noen tilfeller var det kanskje like greit?

 

Helt siden Universitetet i Oslo ble grunnlagt har behovene vært større enn ressursene. Oppgavene er mangfoldige og kompliserte. Det krever ulike bygninger og bygningsmiljø.

Budsjettmangel er hovedårsaken til at mange planer aldri ble satt ut i livet. Også interne konflikter, samfunnsendringer og byutviklingsspørsmål har sørget for at prosjekter ikke ble realisert. Noen var også private forslag eller mer kuriøse initiativer. Politiske føringer ga grunnleggende rammebetingelser. Tidligere var Stortinget involvert i mange flere byggesaker enn i dag. Universitetets virksomhet var i større grad et direkte stortingsanliggende.

Prosjektene speiler sin tid. Noen av dem ville gjort store inngrep i byrom eller landskap og forutsatt at eldre bebyggelse måtte vike. Andre ville vært mer beskjedne. Og noen ble tenkt anlagt på steder hvor det er ingen bebyggelse i dag.

 

Oslo kunne vært annerledes. Se eksempler fra Sentrum, Tøyen, Bygdøy og Blindern!

En særlig takk til arkivar Anne Britt Halvorsen ved Kulturhistorisk museum for ukjente skatter - og uvurderlig hjelp.

Bildet kan inneholde: tekst, fotografi, hvit, linje, svart.
Publisert 21. des. 2020 10:00

Universitet med prekær plassmangel! I unionsoppløsningsåret utredet arkitekt Henrik Bull en radikal løsning i Universitetshagen.