Visjon 1914: Arnebergs vinnerprosjekt for Vikingskipshuset

Vikingskipshuset på Bygdøy var opprinnelig tenkt å se ganske annerledes ut. Og visste du at bygningen skulle vært mye større?

Bildet kan inneholde: kunst, visuell kunst, kunstverk, illustrasjon, maleri.
Opprinnelig konkurransetegning med påskriften "Konkurransetegning til Nationalmuseum på Bygdø". Det var denne tegningen avisene gjenga etter at Arnebergs førstepremie ble annonsert. Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen/KHM.

I juni 1914 ble Arnstein Arneberg tildelt 1. premie for prosjektet med motto «Osebergdronningen». Arnebergs prosjekt var valgt ut blant 23 bidrag til arkitektkonkurransen. I utlysningen var det spesifisert at den nye museumsbygningen måtte kunne oppføres i flere byggetrinn. Vikingskipene og resten av gjenstandene fra de respektive gravfunnene skulle prioriteres. På sikt skulle hele Universitetets Oldsaksamling flyttes fra Historisk museum til det nye museumskomplekset på Bygdøy.

Et trinnvis prosjekt

Arneberg tenkte dette løst med å oppføre trinnvise fløyer for vikingskipene. Til slutt ville disse utgjøre en korsform. Deretter skulle det oppføres nye bygningsvolumer rundt korsbygningen for de øvrige museumssamlingene. Slik skulle det endelige museumsbygget endte opp som en monumental karré, eller firkantform, med vikingfløyene i midten. Ideen var skissert av museets professor Gustafson før konkurransen ble utlyst, så den var neppe Arnebergs egen.

Nybarokk stil - og middelalderpreg

Arkitektens tegninger viser en borgaktig bygning i tråd med tidens populære stiluttrykk, nordisk nybarokk. Her ble det hentet inspirasjon fra de nordiske landenes monumentalarkitektur fra 15-, 16- og 1700-tallet. Tegningene viser også at Arneberg inkluderte middelalderformer, som for eksempel de spissbuede vinduene vi kjenner fra kirkebygg. De skulle nok spille opp mot museets samling av kirkekunst. Arneberg bearbeidet vinnerutkastet i flere runder. Samme år lager han et utkast hvor middelalderpreget er tonet ned til fordel for et mer rendyrket nordisk nybarokt formspråk. I 1915 er middelalderpreget tilbake, både i form av inspirasjon fra borganlegg, katedraler og kirkebygg av mer beskjedne dimensjoner.

Bildet kan inneholde: kunst, kunstverk, hus, maling, illustrasjon.
Arneberg bearbeidet prosjektet samme år, til et mer rendyrket uttrykk i nordisk nybarokk stil. Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen/KHM.
Bildet kan inneholde: hvit, hus, linje, rektangel, parallell.
Arnebergs nye bearbeiding fra 1915, her inngangspartiet mot sør. Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen.

Reduserte ambisjoner

Det nye museumsbygget ble oppført i flere etapper før det stod ferdig i 1957. Skjønt ferdig – den store omsluttende bygningskroppen ble aldri bygget. Vikingskipsfløyene fikk også en ganske annen utforming enn på de første tegningene. Og underveis laget Arneberg igjen nye utkast som kunne ført resultatet i helt andre retninger…

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:20 - Sist endret 23. mars 2021 18:36