Visjon 2018: Blindernporten – eller «Forskerdalen»?

En transformasjon av området rundt Blindern T-banestasjon har ikke gått helt på skinner. 

Bildet kan inneholde: vindu, nabolag, urbant design, by, by.
Vinnerforslaget i konkurransen. T-banelinjen til venstre. Illustrasjon: A-lab og Lala Tøyen/UiO.

Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) slo seg sammen om en lukket arkitektkonkurranse for ny adkomst til universitetsområdet ved Blindern T-banestasjon. Resultatet skulle være en mulighetsstudie for videre arbeid. Sentralt i prosjektet var nye forskerboliger og forslag til ny bru over t-banelinjen. A-lab og LaLa Tøyen ble i 2018 utropt til vinnere med prosjektet «Forskerdalen».

Et skånsomt prosjekt...

Vinnerprosjektet inkluderte 126 forskerleiligheter og nærings- og fellesareal samlet i tre organisk utformede bygninger. De var tenkt kledd med trevirke og gruppert rundt Blindernveien nede ved stasjonsområdet. Juryens vurdering var at konkurranseforslaget ivaretok behovet for å vektlegge de myke trafikantene ved kryssing av t-banelinjen og beholde verdifull vegetasjon. Videre mente juryen at forslaget både hadde en skala som var skånsomt mot omgivelsene og hadde en særlig vektlegging av forholdet til den vernede og fredede bebyggelsen i området.

... eller i konflikt med kulturminneverdier?

Ikke alle naboer var ikke enige. Arkitekt og nabo Morten Løvseth karakteriserte planene som historieløse og et angrep på verdifulle verneverdier i et helhetlig område regulert av 1930-tallets betydelige arkitekt Arne Korsmo (Aftenposten, 17.06.2018). Sammen med Sverre Aasland tegnet også Korsmo boliger i strøket. Vinnerutkastet forutsatte riving av bl.a. en funksjonalistisk bolig- og forretningsgård nærmest stasjonsområdet.

Kommunen og Ruter

I en fremtidig endring av området er også Oslo kommune og Ruter sentrale aktører. Noen finansiering av ny t-baneovergang er foreløpig ikke inne i budsjettene.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:17 - Sist endret 23. mars 2021 20:08