Visjon 1905: Nybygg i hagen

Universitet med prekær plassmangel! I unionsoppløsningsåret utredet arkitekt Henrik Bull en radikal løsning i Universitetshagen. 

Bildet kan inneholde: tekst, stil, linje, parallell, monokrom.
Arkitekt Henrik Bulls mulighetsstudie til utbygging i Universitetshagen mellom Karl Johans gate og Tullinløkka, 1905. Tegningen er hentet fra Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen.

I året da unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst, 1905, var de nasjonale stolthetene vikingskipene utstilt i treskur i Universitetshagen og ved Frederiks gate i Kristianias (Oslos) sentrum. De utilstrekkelige og svært risikable oppbevaringsforholdene var til stor bekymring. Henrik Bull, arkitekten bak universitetets Historisk museum, utarbeidet flere utkast til en ny bygning for skipene. De foreslåtte lokalitetene var Tullinløkka, nedre hjørne av Slottsparken og Universitetshagen, alle et steinkast unna museumsbygningen. Der var andre deler av gravfunnene og andre gjenstander fra de arkeologiske samlingene utstilt.

Vikingskip og andre nybygg

I denne mulighetsstudien erstattes tydelig treskurene med en ny bygning på omtrent samme sted. Hva vi ellers ser på tegningen ville ha skapt større konsekvenser for universitetet og landets bygningsarv: Professorboligen og Gymnastikkbygningen, begge opprinnelige deler av universitetsanlegget, forutsettes revet og erstattet av nye bygninger. Domus Academica nederst til høyre, også kalt Urbygningen, tenkes å bygd sammen med det ene nybygget.

Tap av grøntareal og bygningsarv

Hadde mulighetsstudien blitt realisert ville de åpne arealene i universitetshagen er i stor grad blitt erstattet med bygninger og bygningsarv gått tapt. Interessant nok har Bull strøket ut et tilbygg til Midtbygningen, Domus Media. Tilbygget ble senere realisert som Aulafløyen - av andre arkitekter og i en noe annen form.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:00 - Sist endret 3. apr. 2021 22:15