Visjon 1909: Sinding-Larsens vikingskipshus på Tullinløkka

Universitetets egen bygningsinspektør leverte klassiske drømmer til Tullinløkka, uten at plassen våknet fra sin tornerosesøvn.

Bildet kan inneholde: fasade, landemerke, parallell, rektangel, tak.
Holger Sinding-Larsen foreslo en sammenbindende bygning mellom Historisk museum og Nasjonalgalleriet. 1909. Montasje på kartong. Kulturhistorisk museum. 

Arkitekt Holger Sinding-Larsen var universitetets bygningsinspektør i perioden 1907-1923. Han tegnet også museumsbygningene på Tøyen, Universitetsbiblioteket på Solli plass (i dag Nasjonalbiblioteket) og Universitetets Aula. I 1909 tegnet Sinding-Larsen forslag til vikingskipshus på Tullinløkka. Skipene var så langt oppbevart i treskur i området. Det ble regnet som prekært å sikre dem bedre, samtidig som skipene var blitt betydelige attraksjoner for byen og landet. De burde få standsmessige utstillingsforhold. Det var også sterkt behov for publikumsfasiliteter.

Vikingskip - og kunst

Sinding-Larsens forslag tok samtidig sikte på å løse Nasjonalgalleriets plassproblemer. Han tenkte seg en forlengelse både ut fra Historisk museum og Nasjonalgalleriets midtpartier mot Tullinløkka. Disse forlengelsene bestod igjen av tre fløyer. På midten av Tullinløkka ble de budet sammen med et åpent søyleparti. Slik ble også formspråket til de gamle universitetsbygningene mot syd trukket inn i komposisjonen. Det ble også Aulaen, et tilbygg til universitetets midtbygning. Den var et prosjekt som Sinding-Larsen arbeidet med fram til ferdigstillelsen i 1911.

Sammenbinding på Tullinløkka

Hans vikingskipshus på Tullinløkka ble det aldre noe av. Ideen om en sammenbinding mellom de to museumsbygningene på Tullinløkka ble derimot hentet fram av flere arkitekter utover på 1900-tallet.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:01 - Sist endret 23. mars 2021 18:35