Samlinger

Samlingene ved universitetet har blitt skapt for eller er resultat av forskning og undervisning. Gjenstandene er viktige for å forstå universitetets og vitenskapens historie. Begge deler har hatt grunnleggende betydning for samfunnet. Samlingene er uvurderlige som kilder og vitenskapelig materiale. Kunnskapen om tingene og menneskene som brukte dem er en stor ressurs.

I fremtiden vil flere samlinger bli dokumentert. Les mer om samlingene vi nå arbeider med!

 

Fotografier

Universitetshistorisk fotobase (UFO) inneholder et stort antall fotografiske
motiver fra Universitetet i Oslos virksomhet.

Odontologi

De odontologiske samlinger (DOS) inneholder over 2000 gjenstander. Her finner du tannlegeredskaper fra 1820-tallet til moderne tid.

Medisin

Samling og enkeltobjekter fra undervisnings- og forskningsvirksomhet på 1800- og 1900-tallet.

Fysikk

Fysikksamlingen består av instrumenter og gjenstander benyttet til undervisning. Deler av samlingen ble også bruk i forskning og utvikling.  

Kjemi

Kjemi har vært et sentralt fag ved UiO siden universitetet ble grunnlagt. Kjemisamlingen speiler kjemifagets utvikling gjennom mer enn 150 år.

Biologi

Ulike fagretninger innenfor biologifaget har skapt en mangfoldig samling. Her er både vakre gamle mikroskop og vitenskapelige instrumenter fra nær fortid.

Farmasi

Undervisning og forskning i farmasi krever særegne instrumenter og preparater. Her er pilletrillere, droger og oppbevaringsglass for medisiner.

Astronomi

Samlingen består av arkivalia og gjenstander knyttet til Observatoriet, samt arkiv forbundet med Solobservatoriet på Harestua.

Geofag

Samlingen er relatert til fagområder som naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi.

Bygningsinspektørens arkiv

Arkivet etter UiOs bygningsinspektør består av kopibøker, korrespondanse, journaler, regnskap og tegninger.

Presseklipp og bibliotek

Eldre presseklipp om UiO oppbevares hos MUV. Vi har også en universitets- og vitenskapshistorisk kilde- og boksamling.

Adressesamlingen - jubileet i 1911

Til universitetets hundreårsjubileum sendte institusjoner fra inn- og utland et stort antall vakre håndlagede gratulasjoner.

Studentmatrikkelen

Studentmatrikkelen er en viktig historisk kilde med mye informasjon om studentene ved UiO.

Universitetets vitenskapelig ansatte

Dette registeret over alle vitenskapelige ansatte ved UiO fra 1813 til 1984 gir en flott mulighet for å se den langsiktige fagutviklingen eller enkeltkarrierene.

Om samlingsarbeidet

Vi arbeider med samlingene på forskjellige måter. Målet er å bidra til å ivareta dem best mulig. Bærebjelken er et nært samarbeid med de ulike enhetene ved universitetet. Fagmiljøene har spesialkunnskap som er uvurderlig. Det er et mål at vi i fellesskap skal gi samlingene ny aktualitet. 

Les om Universitetshistorisk gjenstandsbase