Hva er rase?

Bildet kan inneholde: design, font.
Publisert 8. apr. 2020 13:46

Hva er rase? Dette var tittelen på en serie TV-programmer som NRK sendte vinteren 1965. Alle deltakerne var akademikere. Fire av fem fra UiO.  De drev folkeopplysning med et antirasistisk budskap. Programmene gir et interessant bilde av 1960-tallets vitenskapelige ideer om rase og om et etnisk homogent Norge.

Bildet kan inneholde: grønn, tre, illustrasjon, gress, anlegg.
Publisert 3. sep. 2020 10:24

Når oppstod ideen om at menneskeheten kan deles inn i raser etter hudfarge? Hva har dette med opplysningstid og vitenskap å gjøre?

Hør NRK Verdibørsens intervju om hudfargenes kulturhistorie med vår førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad.