Undervisning i umoral: Prevensjon

 

I 1962 ble det slått opp et A4-ark på universitetets oppslagstavle. Tilbudet om prevensjonsveiledning engasjerte landets aviser, truet med å sprenge Studentsamskipnaden og endte opp i Stortinget - etter en avstikker til Cuba. Les vår innledningsartikkel og følg debatten gjennom et utdrag av klipp fra den norske pressen! Klippene er presentert i kronologisk rekkefølge.

Publisert 25. okt. 2012 18:57

I 1962 ble det slått opp et A4-ark på universitetets oppslagstavle. Tilbudet om prevensjonsveiledning engasjerte landets aviser, truet med å sprenge Studentsamskipnaden og endte opp i Stortinget - etter en avstikker til Cuba.

Publisert 25. okt. 2012 18:36

I 1962 hang SiO opp et A4-ark der ”Prevensjonsveiledning” var skrevet med blå tusj, Tilbudet ble snart tatt opp som sak i Stortinget.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Vårt Land 7. februar 1962: Ved Oslo universitet skal man nå ikke bare studere til embetseksamen i de forskjellige fag, men man skal også kunne få opplæring i bruk av preventive midler.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

VG, 21. mai 1962: De ansvarlige i Studentsamskipnaden har i høyeste grad seg selv å takke for at saken om det pliktige medlemskapet ble tatt opp i Stortinget lørdag.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Dagbladet, 27. februar 1962: Studentsamskipsnaden ved Studenttinget er blitt kritisert for vedtaket om å ansette en kvinnelig lege som foruten å yte konvensjonell hjelp, o g s å skal bistå med veiledning i prevensjon og svangerskapshygiene.

Publisert 25. okt. 2012 19:02

Aftenposten, 6. mars 1962: Med 22 mot 14 stemmer vedtok Studenttinget i Oslo sent i går kveld et forslag fra tingets arbeidsutvalg om å fastholde det tidligere vedtak om å ansette en kvinnelig ledge ved Studentenes helsestasjon, idet tinget samtidig beklaget den form kunngjøringen om ansettelsen av den kvinnelige lege først fikk.

Publisert 25. okt. 2012 19:01

Arbeiderbladet, 22. mai 1962: Elise Ottesen Jensen hadde nylig et program i skandinavisk fjernsyn fra en time i seksualundervisning i en småbarnklasse. Alle var begeistret for programmet.