Visjon 1916: Fysisk og kjemisk institutt i Botanisk hage

Holger Sinding-Larsen utviklet i 1916 et forslag til hvordan andre realfag kunne få nye bygninger i tilknytning til de naturhistoriske museene. 

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, parallell, verden.
Den foreslåtte fysikk- og kjemibygningen i tilknytning til Zoologisk og Geologisk museum. Holger Sinding-Larsen, 1916. MUVs arkiv. 

Holger Sinding-Larsen sto bak flere forslag til hvordan arealet rundt Zoologisk museum og Geologisk museum nord for Botanisk hage kunne brukes til nybygg. Dette forslaget viser en monumental fysikk- og kjemibygning foran museene, som også var tegnet av Sinding-Larsen. Det var fra starten av forutsatt at mueumsbygningene med tiden skulle forlenges til omtrent dobbelt lengde. Denne planen er videreført på tegningen. Med er også en variant av det planlagte Hvalmuseet som var tenkt plassert mellom de to museumsbygningene. Bygningene skulle gi nye utendørs plassrom som kunne tas i bruk av den botaniske hagen.

Bedre ressursutnytting?

De naturhistoriske museene var også topp moderne laboratorie- og undervisningsbygninger. De hadde betydelige studiesamlinger med tilhørende fasiliteter for både studenter og forskere. Det ga mening å tenke seg at de øvrige realfagene burde flytte til Tøyen. Slik kunne ressursene utnyttes bedre og det kunne skapes synergier mellom fagområder som var i rask vekst og endring.

Blindern og oldemor

I 1920 bestemte Stortinget at universitetsbygninger for realfagene i stedet skulle oppføres på Blindern. Ingen av de foreslåtte nye bygningene på tegningen ble realisert. Der hvor fysikk- og kjemianlegget var tenkt er det i dag etablert et område hvor det dyrkes gamle prydvekster fra Østlandsområdet, Oldemors hage.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:21 - Sist endret 23. mars 2021 18:38