Visjon 1835: Universitetsanlegg ved Christiania torv

Universitetetsanlegget kunne ligget på Kontraskjæret ved Christiana torv, men havnet i stedet i skuddlinjen fra Akershus festning.

Bildet kan inneholde: linje, skjematisk, parallell, kunstverk, plan.
Plan for universitetsbygninger, 1835. Tegningen er trolig en kopi av arkitekt Grosch' tapte originaltegning. Kopien befinner seg i Nasjonalbibliotekets samling. Illustrasjonen over en en faksimile fra Truls Aslaksby/Ulf Hamrans bok Arkitektene Christian Heinrich Grosch og Karl Freidrich Schinkel og byggingen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania. 1986.

Det ble ikke noe universitetscampus på Tøyen, selv om universitetet eide eiendommen og anla Botanisk hage der i 1814. Tøyen hovedgård ble tatt i bruk, men universitetets hovedvirksomhet ble i lagt til leide og senere innkjøpte bygninger i byen daværende sentrum, i dag kalt Kvadraturen.

Behov for skreddersydde bygninger

Det var hele tiden behov for nye bygninger som var skreddersydd for universitetets ulike behov. I 1826 kom universitetets ledelse med et forslag om et helt nytt anlegg på Kontraskjæret ved Christiania torv. Det ble bearbeidet av arkitekt Christian Heinrich Grosch, som allerede stod bak viktige bygninger som Børsen og Christianiafilialen av Norges Bank (i dag Arkitekturmuseet). Han kom også til å tegne universitetsbygningen Observatoriet på Solli, som stod ferdig i 1833. I 1835 videreutviklet Grosch et nytt prosjekt for universitetsanlegg på Kontraskjæret. Grosch tenkte seg bygninger i nyklassisistisk stil, med bl.a. antikkens tempelarkitektur som forbilde. Her skulle også universitetets museer få plass.

Universitet i skuddlinjen

Prosjektet ble skrinlagt da Akershus igjen ble aktiv festning. Bygningene ville havnet midt i skuddlinjen. Kontraskjæret ble bebygget først i 1927, med Lars Backers funksjonalistiske restaurant Skansen. Den ble revet i 1970. Kontraskjæret har vært ubebygd siden. Groschs arbeid med de mulige universitetsbygningene var imidlertid ikke forgjeves. Vi kjenner igjen trekk som senere ble realisert i hans universitetsanlegg ved Slotsveien – dagens Karl Johans gate.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 09:59 - Sist endret 3. apr. 2021 22:10