Visjon 1905: Vikinghall i Nisseberget

En underjordisk vikingehall i Oslo sentrum? Det kunne blitt resultatet om Fritz Hollands forslag var blitt møtt med jubel på universitetet. 

Bildet kan inneholde: tak, interiørdesign, vegg, armatur, fugl.
Fritz Hollands interiør i vikinghallen. Denne illustrasjonen ble gjengitt i Teknisk Ugeblad, 06.12.1907.

I 1905 utarbeidet arkitekten, museumsmannen og kulturminneverneren Fritz Holland et forslag om vikinghall med utstillingsplass for vikingskipene. Den skulle sprenges inn under Nisseberget, øst i Slottsparken og nær Historisk museum hvor Universitetets Oldsaksamling holdt til. Det var Oldsaksamlingen som forvaltet skipene.

Hvelv og utsmykking

Vikinghallen skulle ha hvelvet tak med separate fløyer for Tuneskipet, Gokstadskipet og Osebergskipet. I skjæringspunktet mellom fløyene skulle det være et høyere midtparti med overlys. Holland tenkte seg skårne og malte utsmykkinger i tre på veggene. De skulle skildre hendelser i vikingtida og sette skipene inn i en sammenheng.

Bildet kan inneholde: vannfartøy, kunst, akvarellmaling, båt, aqua.
Utsnitt av Hollands akvarell som viser forslag til veggutsmykking. Den angir at motiver var tenkt skåret i tre. Fotograf: Rune Aakvik/Oslo Museum.

Liten interesse hos universitetet

Holland sendte forslaget universitetets øverste ledelse, Kollegiet. Det fikk i en periode oppmerksomhet i offentligheten, men ble ikke møtt med særlig begeistring hos Oldsaksamlingens ansvarlige professor, Gabriel Gustafson. Han var en sterk forkjemper for å bygge et nytt museum på Bygdøy med plass både for skipene og museets øvrige samlinger. Fritz Hollands prosjekt ble aldri fremmet av universitetet og gikk i glemmeboken.

Videreført på Bygdøy?

Tomten ble aldri utnyttet eller bebygd, selv om andre arkitekter også utredet hus for vikingskipene på samme tomt. Flere trekk fra Hollands tegninger ble imidlertid tilsynelatende videreført i Arnstein Arnebergs senere vikingskipshus på Bygdøy.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:00 - Sist endret 23. mars 2021 18:32