Visjon 1915: Omkamp - vikingskipshus i byen

Konkurransen om vikingskipshus på Bygdøy parkerte ikke debatten om lokalisering. Stortinget gikk fremdeles for Tullinløkka.

Bildet kan inneholde: historie, klassisk arkitektur.
Forslag om tilbygg til Historisk museum - med plass for vikingskipene. Henrik Bull, 1915. Kulturhistorisk museums arkiv. 

Etter at Stortinget stilte spørsmåltegn ved lokalisering på Bygdøy var det naturlig at Henrik Bull, arkitekten bak Historisk museum, igjen kom med forslag til hus for vikingskipene på Tullinløkka. Bulls 1915-utkast var en utvidelse av museumsbygningen. Mot løkka var nybygget på én etasje med høy sokkel og et midtparti som var koblet til Historisk museums førsteetasje. Et halvsirkelformet midtparti dominerte nybyggets fasade mot Tullinløkka. Mot Historisk museum bygget kun av sokkeletasjen for å unngå konflikt med vinduene i den eksisterende bygningen. Trapper bandt sammen de ulike nivåene. Det var en snedig løsning som sikkert ville skapt fin variasjon i romopplevelsene. En hovedtrapp med inngang fra Kristian IVs gate sikret separat adkomst til bygningen. Interessant nok la ikke Bull hovedinngangen mot selve Tullinløkka.

Bildet kan inneholde: plan, linje, skjematisk, teknisk tegning, parallell.
Henrik Bulls plan over det mulige tilbygget. Inngang både fra Kristian IVs gate og Historisk museum. Kulturhistorisk museums arkiv.

Formspråk og materialbruk

Bull holdt seg nært opp til formspråket og materialvalget han hadde benyttet i Historisk museum, om enn i noe kraftigere og forenklede former. Arkitekten også tegnet inn et plassanlegg på selve Tullinløkka, med vannbasseng mellom grønne plener. Det hele var rammet inn av gjerder med integrerte benker og høye pilarer med belysning. Kanskje dette var tenkt utført i granitt?

Ekko fra Frogner

Morsomt er det at formspråket ligner på det som var benyttet i forbindelse med den store jubileumsutstillingen i Frognerparken i 1914. Der var Bull hovedarkitekt. Selv om de aller fleste utstillingsbygningene ikke lenger eksisterer finnes gjerder og belysning bevart som deler av Vigelandsparken. Det gir også en viss idé om hvordan Tullinløkka kunne sett ut – om Bulls forslag til vikingskipstilbygg hadde blitt utført.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:01 - Sist endret 23. mars 2021 18:37