Visjon 1996: Museumsutvidelse på Tullinløkka - igjen

Tidligere forsøk på å bygge på Tullinløkka hadde ikke slått til. Kunne Åse Kleveland lykkes?

Bildet kan inneholde: nabolag, by, urbant design, maling, kunst.
Nytt forslag til sammenbindende museumsbygning. Illustrasjonen av Telje Torp Aasen Arkitektkontor AS er hentet fra forsiden til presentasjonspublikasjonen utgitt av arkitektkontoret, UiO og Nasjonalgalleriet. 1996. 

I 1995 gikk kulturminister Åse Kleveland og undervisningsminister Gudmund Hernes i bresjen for å få utlyst ny arkitektkonkurranse for felles utvidelse av Historisk museum og Nasjonalgalleriet på Tullinløkka. Året etter ble Telje Torp Aasen Arkitektkontor AS kåret til vinner med "Duett". Prosjektet var en tilbaketrukket lamellbygning med baksiden langs Kristian Augusts gate. Fasaden mot forplassen på Tullinløkka var preget av store glassflater satt inn i kolossalrammer. De var forblendet med naturstein. Uttrykket hadde et sterkt fellespreg med arkitektfirmaets vinner i 1994-konkurransen om ny biblioteks- og fellesbygning på Blindern, senere kalt Georg Sverdrups hus, men uten de store søylene som preger denne bygningen.

Laber bris 

Vinnerprosjektet på Tullinløkka fikk ikke særlig mye vind i seilene. Ministrene forsvant fra sine poster. Det var allerede blitt satt i gang prosesser som ledet opp til at Nasjonalgalleriet skulle gå inn i en ny museumskonstellasjon kalt Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Institusjonens fremtid på Tullinløkka kunne bli usikker. Telje Torp Aasens vinnerutkast fikk ikke altfor mye oppmerksomhet i offentligheten. Det gjorde derimot et motforslag drevet av det private initiativet Byens fornyelse, en stiftelse som arbeidet for å gjeninnføre tradisjonsarkitektur. Deres forslag om en tempelliknende bygning, Munch Hall, førte heller ikke frem. Tullinløkka er i dag (midlertidig) park. Det tidligere Nasjonalgalleriet står tomt etter flytting til nytt museumsbygg på Vestbanen.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:02 - Sist endret 23. mars 2021 20:08