Farmasi og droger

I over hundre år fikk farmasøytene deler av utdannelsen sin og eksamen ved universitetet, uten å være studenter. Faget var sterkt sammenvevd med medisin, botanikk, kjemi og fysikk. Farmasibygningen ble tatt i bruk i 1932 - i all sin funksjonalistiske prakt. Det var universitetets første bygning på Blindern og huset det nyopprettede Farmasøytisk institutt. En ny dag startet for farmasifaget.

Farmakologi er læren om legemidlenes virkning på kroppen. Dette er sentrale kunnskaper for en lege. Farmakologi har vært del av Universitetets medisinstudium helt fra starten i 1814. Læremidlene var droger – råstoff fra plante- og dyreriket som brukes til fremstilling av medisin.

Bildet kan inneholde: blomst, anlegg, botanikk, kvist, blomstrende plante.
Publisert 30. apr. 2020 15:54

Dette tyske plansjeverket av botanikerne Franz Engleder og Julius Eichler er fra 1905. Plansjene har vært brukt i undervisningen på Farmasøytisk institutt i mange år. Mange plansjer har blitt borte i årenes løp. Noen av de vi ser her er preget av tidens tann.

 

Publisert 21. mars 2020 11:11

Universitetets eldste drogesamling er del av en historie om tverrfaglighet. Botanikere, kjemikere, fysikere og medisinere underviste alle framtidens leger og farmasøyter.

Bildet kan inneholde: bygning, rom, svart og hvit, maskin, arkitektur.
Publisert 23. apr. 2020 09:25

Farmasibygningen sto ferdig i 1931 i all sin funksjonalistiske prakt. Tidlig i 1932 ble bygningen tatt i bruk. Det var universitetets første bygg på Blindern, og huset det nyopprettede Universitetets farmasøytisk institutt. Bli med inn på en historisk omvisning! 

Bildet kan inneholde: botanikk, anlegg, blomst.
Publisert 23. apr. 2020 13:45

De botaniske undervisningsplansjene til den tyske botanikeren Gustav Albert Peter er utrolig vakre. Plansjeverket fra 1901 har vært brukt i undervisning av farmasistudenter ved Universitetet i Oslo. 

Bildet kan inneholde: produkt, ras el hanout.
Publisert 21. mars 2020 11:35

Hva kan en 150 år gammel undervisningssamling med droger fortelle oss i dag? Historien som begynner å ta form handler om en svaksynt epidemiforskere, om en gammel professor i veterinærvitenskap, om medisinstudenter, farmasilærlinger og om latinske bøyningsformer.

Bildet kan inneholde: barware, drikke, flaske, alkoholholdig drikke, matlaging.
Publisert 25. okt. 2012 18:40

Edith Mack begynte på farmasistudiet i krigsåret 1941. Her følger utdrag fra hennes dagbok fra det første semesteret. Vi følger en ung student som med stor glede inntok det moderne Blindern.