Stemmer fra UiO

Siden grunnleggelsen i 1811 har mange tusen mennesker hatt sin arbeids- eller studieplass ved Universitetet i Oslo. Alle har hatt sine historier å fortelle. I disse intervjuene fokuserer vi på noen av menneskene som har vært og er tilknyttet universitetet.

Bildet kan inneholde: smil, jakke, begivenhet, moro, rekreasjon.
Publisert 4. apr. 2013 21:27

Restaurering handler ikke nødvendigvis om å gjøre et bygg pent etter dagens smak, men å finne det originale uttrykket.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Lise Reinskou Reichelt studerte filologi i 1950-årene. Her deler hun sine minner om studietiden i Domus Academica - Urbygningen - ved Karl Johans gate.

Bildet kan inneholde: bibliotek, bok, bokhylle, bibliotekar.
Publisert 25. okt. 2012 18:44

Didrik Arup Seip, Frede Castberg og Inge Lønning: Kari Høgevold har jobbet for dem alle. Men sjefen hun husker best, var ikke rektor.

Bildet kan inneholde: mikrofon, frakk, smil, dress, blazer.
Publisert 25. okt. 2012 18:42

Lucy Smith forteller blant annet om sin egen studietid ved Juridisk fakultet i forbindelse med universitetets 200 års-jubileum. Hun ble fakultetets første kvinnelige professor og universitetets hittil eneste kvinnelige rektor.