Visjon 1928: Mer Roma i Oslo – Forum Populi

Etter forslag om å transformere Universitetsplassen gikk reguleringssjef Hals i gang med Tullinløkka.

Bildet kan inneholde: kunst, kunstverk, illustrasjon, tegning, maleri.
Harald Hals' forslag til nybygg og endring av Aulafløyen mot Tullinløkka. Tegningene fra artikkelen i St. Hallvard er utført av Ernst Torp. 

I bind 6 av St. Hallvard, 1928, lanserte reguleringssjef Harald Hals flere forslag til endringer av Oslo sentrum. Hals mente byen måtte få økt særpreg og identitet. Flere møteplasser mellom mennesker, etter mål av mer kontinentale forbilder, kunne eksempelvis oppnås ved å skape flere og mer storslåtte plassrom.

Europeiske forbilder

Hals søkte tydelig inspirasjon fra den gresk-romerske antikken og den italienske renessansen og barokkens plassanlegg. På forsiden av universitetsbygningene ved Karl Johans gate skulle Universitetsplassen utvides. På baksiden, i Universitetshagen og på Tullinløkka, så Hals for seg en ny offentlig festplass, et «Forum Populi». En viktig del av forslaget var å skape en ny universitetsfasade mot Kristian IVs gate og Tullinløkka.

Utbygging av Universitetshagen

Dette kunne gjøres ved å oppføre nye og større bygninger i Universitetshagens hjørner. Disse erstattet Gymnastikkbygningen og Professorboligen. Aulafløyen kunne forlenges, med en ny bakvegg utformet med tempelgavl. Slik kunne det skapes en ny fasade mot Tullinløkka. De tre bygningene kunne bindes sammen av en mur med portaler for å sikre forbindelsen mot Universitetsplassen, «Forum Scientia».

Bildet kan inneholde: monokrom, kunst, svart og hvit, monokrom fotografering, maleri.
Tullinløkka med Nasjonalgalleriet til høyre. Hals mente fasaderekka i nord var moden for utskifting. Med litt tomteplass bakover og et nybygg kunne Tullinløkka få de riktige, monumentale dimensjoner...

Sanering og nybygg...

Mellom Historisk museum og Nasjonalgalleriet, fremdeles kalt Skulpturmuseet, foreslo Hals å etablere en talerstol av stein. Der kunne budskap fremføres i det offentlige rom. Forbildet var hentet fra romerske torg. Talerstolen skulle vendes mot et nedsenket amfi. Der kunne det holdes folkemøter og seremonier. Mens de to museumsbygningene skulle ligge uendret så Hals for seg av husrekken langs Tullinløkkas øvre del kunne saneres. På det frigjorte arelaet foreslo han en monumental kurvet fasade med en gigantisk portal som fondmotiv. Ved å trekke en slik ny bygning bakover ville Tullinløkka bli både stor og storslått.

... 90 år seinere

Reguleringsforslagene til Hals rant ut i sanden. De er ikke med på hans egen bymodell fra 1930, som både dokumenterte byen og viste planlagte framtidige reguleringer. Men hans tanke om en fondbygning på Tullinløkka ble til en viss grad realisert – i 2019. Da stod det nye Domus Juridica ferdig, oppført for Entra Eiendom etter tegninger av Mad Arkitekter.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:02 - Sist endret 3. apr. 2021 22:29