Visjon 1905: Vikingskipshjørne i Slottsparken

Med arkitekt Henrik Bulls forslag fra 1905 kunne Kongen fått seg vikingskip - i nedre del av hagen. 

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, parallell, skjematisk.
Henrik Bulls forslag til vikingskipshus i Slottsparken, 1905. Tegningen er hentet fra Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen/KHM.

Nedre østre del av Slottsparken ligger inntil Frederiks gate, oppkalt etter universitetets grunnlegger, Frederik VI av Danmark-Norge. Mot nord avgrenses parken av Kristian IVs gate, oppkalt etter en annen dansk-norsk konge. I 1905 laget arkitekt Henrik Bull en skisse til vikingskipshus på hjørnetomten hvor de to gatene møtes, det såkalte Nisseberget.

Vikingskipshjørne

Om forslaget hadde blitt realisert ville vikingskipshuset hatt inngangsparti rett mot gatehjørnet, med en fløy liggende inntil hver av de to gatene. Inngangspartiet var tenkt som en oktogon (åttekantet form) kronet av en kuppel. Fløyveggene mot gatene er markert med kvaderpuss, imiterte steinblokker, i sokkelen. Liggende vinduer er plassert høyt oppe på de ellers glattpussede veggene. Her har Bull trolig latt seg inspirere av Professorboligens formspråk og overflatebehandling. Den ble oppført på motsatt side av Frederiksgate i 1856, som del av det gamle universitetsanlegget.

Nøkterne forhold

Bulls skisse er ellers preget av nøkternhet. Det er ingen publikumsfasiliteter i tilknytning til utstillingssalene og ingen drifts- eller kontorfasiliteter. Disse skulle trolig dekkes fra hans eget Historisk museum noen meter lenger ned i gaten. De nøkterne rammene understrekes også av at det bare er satt av utstillingsplass til to vikingskip. Ut fra målene å dømme må dette være Gokstadskipet og Osebergskipet - som nylig var gravd ut. Tuneskipet var sannsynligvis forutsatt oppbevart i sitt treskur i nærheten.

Mulighetsstudie med begrenset entusiasme?

Vi vet ikke om universitetet noen gang så det som aktuelt å gjennomføre forslaget til Bull. Trolig hadde han fått i oppdrag å lage mulighetsstudier for ulike tomter - med ulike ambisjonsnivå. Det nødtørftige uttrykket til denne bygningen er langt unna Bulls sedvanlige rike formspråk. Kanskje var han selv glad for at dette prosjektet ikke ble valgt?

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:01 - Sist endret 23. mars 2021 18:34