Om Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

MUV er en avdeling av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. MUV ble opprettet som museum av Universitetsstyret i 2001. Museet skal formidle, dokumentere, bevare og forske på universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo (UiO). MUV har etter Universitetsstyrets ønske et særlig ansvar for å fokusere på antikvarisk bygningsarv.

MUV har fast tilholdsted på Blindern i Oslo. Fotograf: Arthur Sand.

Museum for en nasjonal institusjon

UiO er landets eldste universitet. Siden grunnleggelsen i 1811 har institusjonen hatt en grunnleggende betydning for utviklingen av Norge gjennom undervisning, forskning, formidling og innovasjon. Universitetet har vært en sentral politisk aktør og en viktig kulturinstitusjon. MUV skal speile det store historiske mangfoldet ved UiO og gjøre det relevant for samtid og fremtid.  

Samarbeid

MUV samarbeider med mange ulike fagmiljø på tvers av universitetets organisasjon og faggrenser. Samarbeid med eksterne institusjoner er også en sentral del av museets virksomhet. MUV deltar i internasjonale nettverk for forskning, universitetsarv og vitenskapshistorie.

Formidling

MUV benytter UiOs bygninger til utstillinger eller arrangementer. Digital formidling er en av museets grunnpilarer. Andre formidlingsaktiviteter er omvisninger og foredrag. Museets ansatte holder også forelesninger for studenter, deltar i studentprosjekter og samarbeider med andre UiO-enheter om undervisningsopplegg. Museet fungerer som intern rådgiver i ulike formidlingstiltak ved universitetet.

Forskning

Ny forskning er grunnleggende for å kunne forstå universitetets mangfoldige virksomhet gjennom mer enn to hundre år. MUV driver forskning på ulike områder innenfor det universitets- og vitenskapshistoriske feltet. Vi deltar også i samarbeidsprosjekter med andre institusjoner.

Forvaltning og dokumentasjon

Gjenstands- og fotodokumentasjon er ett av MUVs satsningsområder. Museet skaper, dokumenterer og arbeider med forvaltning av en rekke verdifulle universitetssamlinger. MUV samarbeider med ulike fagmiljøer for å sikre spesialkunnskap om fotografier, gjenstander og deres historie. Dette gir viktige kunnskapskilder for samtiden og fremtiden.

MUV deltar i den antikvariske bygningsforvaltningen ved universitetet. Museet har et spesielt ansvar i Observatoriet.

 

Av Bjørn Vidar Johansen
Publisert 25. okt. 2012 18:52 - Sist endret 27. feb. 2018 14:20