UiOs historie

Det Kongelige Frederiks Universitet ble grunnlagt i 1811. I 1939 ble navnet endret til Universitetet i Oslo (UiO). Fram til 1946 var dette Norges eneste universitet. UiO har hatt en grunnleggende betydning for utviklingen av nasjonen. Historien om Universitetet i Oslo er også historien om Norge.

Her får du vite mer om institusjonen, menneskene, fagene og bygningene ved Universitetet i Oslo.