Tingenes tilstand - Gjenstandshistorier

Universitetet er et sentrum for læring og forskning. Hjelpemidler til undervisningen og vitenskapelige instrumenter har alltid vært viktige rammevilkår for kunnskap. Tidligere var det vanskelig å finne midler til selv de nødvendigste hjelpemidlene. Dette gjenspeiles i rapportene fra institutter, laboratorier og museer. Innkjøp av et par nye mikroskop, noen nye preparat, plansjer og bøker ble samvittighetsfullt innført i universitetets årsberetninger. Å fylle containere med ukurant inventar og utdaterte instrumenter var utenkelig. 

Her presenterer vi kortere og lengre historier til enkelt-instrumenter, forskningsoppsett og undervisningsmateriale. Vet du om et instrument med en spennende historie, så ta kontakt!

Bildet kan inneholde: Skulptur, Kunst, Statue.
Publisert 22. mars 2019 10:17

Alle studenter måtte følge fysikkundervisningen tidlig på 1800-tallet, men dokka som slo kollbøtte ble ikke bare vist fram for å lette stemningen i auditoriet.

Publisert 22. feb. 2016 15:54

Kjemiprofessor Peter Waage (1833-1900) var både samfunnsengasjert og totalavholdsmann. Han ivret for at beskatning på øl skulle baseres på etanolinnholdet, og var rask til å benytte ebullioskopet for å bestemme dette.

Publisert 18. feb. 2016 22:01

Hvordan måle forbrenning hos en sel, en fugl, et menneske? ½ cc står for en halv kubikkcentimeter gass. UiOs første zoofysiolog målte nøyaktig innhold av respirasjonsgasser i en prøve på en halv kubikkcentimeter. 

Publisert 10. mars 2016 00:02

Vekten, og kunsten å veie er en forutsetning for sivilisasjonens (og kjemiens) utvikling. Mens det tok svært lang tid å utvikle et brukbart termometer, var  et måleinstrument for masse tidlig på plass. Da som nå var det viktigere å tjene penger enn å ha innsikt. Og vekten var et nødvendig instrument i all handel.

Publisert 9. mars 2016 21:46

I 120 år fantes Kipp-apparatet på alle laboratorier verden over. Men rundt 1970 ble det borte. Årsaken var at gassleverandørene da var i stand til å levere gasser også på små stålflasker.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Du kjenner dem kanskje fra egen skolegang eller interiør-magasinenes glansede verden. Undervisningsplansjene hadde også sin plass ved universitetet.

Publisert 21. feb. 2016 15:34

Dette instrumentet gjenkjennes muligens bare av røntgenkrystallografer som var aktive i 1950-1960 årene, og kanskje til og med bare av dem som var innom Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Publisert 22. feb. 2016 16:29

Polarografen ble konstruert av den tsjekkiske professoren i fysikalsk kjemi: Jaroslav Heyrovský (1890-1967). Instrumentet ble brukt i en analysemetode Heyrovský hadde utviklet, som han fikk nobelprisen for i 1959.

Publisert 25. okt. 2012 18:39

Mikroskopet er det sentrale instrumentet ved et biologisk laboratorium, og har vært bestemmende for hva man til enhver tid kan forske på.

Publisert 25. okt. 2012 18:37

Aktuarstudentenes eksamen var delt inn stilletid og regnekverntid. Kalkulatoren er kanskje ikke så ille likevel…

Bildet kan inneholde: mikroskop, vitenskapelig instrument, optisk instrument.
Publisert 8. mai 2013 13:12

Medisineren Fredrik Georg Gade (1855-1933) var en av landets første mikrobiologer, og ga i 1899 ut læreboken Mikroskopet og den mikroskopiske teknik. Her vises noen eksempler på de flotte illustrasjonene fra denne boken.

Publisert 6. mai 2013 14:59

Sammen med den gamle medisinske instrumentsamlingen fant vi noen produktkataloger fra rundt hundre år tilbake. Disse synliggjør hvor forseggjort instrumentene var, og ikke minst hvilket bredt produktspekter ett firma kunne tilby! I en katalog finner vi alt fra veggskap til skalpeller, i en annen både røntgen- og landmålingsutstyr.

Publisert 18. sep. 2013 12:54

På slutten av 1820-tallet begynte Det medisinske fakultet å protokollføre instrumentsamlingen de brukte i undervisningen av landets kommende leger og kirurger. Se eksempler fra samlingen her!

Bildet kan inneholde: kjøretøy.
Publisert 25. okt. 2012 18:39

Et nos petimus astra - også vi søker stjernene- står det på Observatoriets grunnstein fra 1830.