Visjon 1948: Utbygging i Oslo sentrum

Det var ingen selvfølge at det skulle bli utbygging for resten av universitetet på Blindern. Etter krigen ble byggemulighetene i sentrum gått igjennom på nytt.

Bildet kan inneholde: hvit, linje, skrift, parallell, svart.
Utbyggingsmuligheter i sentrum, slik universitetets ledelse, Det akademiske kollegium, presenterte det i deres publikasjon Utbygging av Universitetet i Oslo. Den ble utgitt i 1949.

Nye utredninger

I 1948 fikk universitetet utarbeidet nye mulighetsstudier av utbygging i Sentrum og på Blindern. Året etter anbefalte universitetets ledelse, Kollegiet, at en samlet videre universitetsutbygging i Oslo burde skje på Blindern. Som ledd i prosessen hadde det også vært utredet delte løsninger, som å bygge rundt de gamle universitetsbygningene ved Karl Johans gate. Det ville gi forbedrede forhold for de humanistiske fagmiljøene. Aulafløyen bak universitetets midtbygning kunne bygges inne mot øst, vest og nord.

Drastiske virkemidler

Professorboligen og Gymnastikkbygningen, begge fra 1856, var forutsatt revet og erstattet av nybygg. Den gamle kjemibygningen i Frederiks gate 3, fra 1875, skulle også erstattes av et større nybygg. Nord for kjemibygningen lå Geografisk Oppmåling med adresse St. Olavs gate 32. Denne praktbygningen stod ferdig i 1880 etter tegninger av arkitekten Wilhelm von Hanno. Kollegiet så for seg at tomten som reserveareal for universitetet. På sikt kunne «Oppmålingen» rives for å erstattes av en ny universitetsbygning.

Ingen riving i sentrum

Den samlede løsningen på Blindern ble valgt. I sentrum ble ingen av forslagene realisert - og ingen bygninger revet.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:02 - Sist endret 23. mars 2021 20:06