Visjon 1905: Vikingskip og kunst i moderne former

Potensielt nytt på Tullinløkka: Vikingskip og kunst i wienersk innpakning. 

Bildet kan inneholde: linje, parallell, teknisk tegning, ingeniørfag, skjematisk.
Kombinert bygning for vikingskipene og kunstutstillinger, nord på Tullinløkka. Henrik Bull, 1905. Tegningen er hentet fra Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen/KHM.

Året etter at Historisk museum åpnet dørene for publikum utarbeidet museumsarkitekt Henrik Bull et forslag til vikingskipshus. I årenes løp tegnet han flere forslag til hvordan vikingskipene kunne innplasseres i tilbygg til museumsbygningen.

Vikingskip - og kunst

Her har han valgt en løsning hvor vikingskipshuset legges fritt nord på Tullinløkka, mellom Historisk museum og Nasjonalgalleriet. Inngangspartiet var plassert mot Tullinløkka, med baksiden i flukt med Kristian Augusts gate. I bygningens 2. etasje er det lagt inn lokaler til «Kunstudstilling». Sannsynligvis var dette en tenkt forløper til Kunstnernes hus. I samme periode laget Bull også forslag til en ren kunstpaviljong ved Nationaltheatret. Den såkalte Secessionsbygningen i Wien kan ha vært en sentral inspirasjon. Denne utstillingsbygningen for samtidskunst, oppført i 1897-98 etter tegninger av Joseph Maria Olbrich, fikk stor internasjonal oppmerksomhet.

Internasjonalt formspråk

Bulls utkast til bygning for vikingskip og kunstutstilling på Tullinløkka har flere visuelle fellestrekk både med Secesssionsbygingen og tidens øvrige til dels radikale wienerarkitektur i jugendstil. Samtidig ser vi også trekk hentet fra britisk samtidsarkitektur. Interessant nok gir tegningene ikke inntrykk av at Bull så for seg et hus for vikingskip preget av såkalte norske former. Uttrykket er internasjonalt. Var det tenkt et mer nasjonalt tilsnitt i det dekorative programmet, slik Bull hadde gjort det i Historisk museum, eller ville Bull løsrive seg fra tidens nasjonale strømninger?

Videreføring i fasjonabel villa

Det ble aldri noen «Bygning for kunstudstilling og vikingskibe» på Tullinløkka, men noen av de visuelle trekkene benyttet Bull videre i et fremtidig villaprosjekt, Villa Otium på Frogner. Villaen er i dag residensen til den amerikanske ambassadøren til Norge.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:01 - Sist endret 3. apr. 2021 22:18