Visjoner 1915: Hvalmuseum på Tøyen

Hvalprosjektet  mellom Zoologisk museum og Geologisk museum befant seg stadig på dypt vann - før det strandet. For godt.

Bildet kan inneholde: tekst, hvit, linje, plan, skjematisk.
Holger Sinding-Larsens ene av mange versjoner av museumsprosjektet. Zoologisk museum og Geologisk museum sees i forkant av den nederste tegningen. Disse to bygningene var opprinnelig tenkt forlenget bakover. 1915. MUVs arkiv.

Arkitekt Sinding-Larsen hadde arbeidet med de naturhistoriske museumsbygningene på Tøyen siden rundt 1900. Inkludert i planene fra starten var en egen bygning for Zoologisk museums samling av hvalskjeletter. Hvalmuseet var tenkt å ligge mellom de to parallelle museumsbygningene nord for Botanisk hage, Zoologisk museum og Geologisk museum. Med tiden var museene planlagt å bli omtrent dobbelt så lange. Sinding-Larsen utarbeidet mange versjoner av Hvalmuseet. På denne, fra 1915, ser vi at Hvalmuseet binder sammen museumsbygningene etter forlengelsen. Midtpartiet er identisk med fasadene til Zoologisk og Geologisk museum. Samme fasadekledning av naturstein er også med på å binde de ulike byggetrinnene sammen.

Bygning skapt rundt samlingen

Sinding-Larsen har etterlatt seg forskjellige skisser av hvalskjeletter fra samlingen. De ble nøye målt slik at bygningen kunne tilpasses utstillingsobjektene. Alle skjelettene på bygningstegningene eksisterte altså i virkeligheten. Arkivet etter arkitekten antyder at samarbeidsrelasjonen med Zoologisk museum var vanskelig. Sinding-Larsen arbeidet av og på med hvalprosjektet gjennom en tyveårsperiode, men hadde til slutt liten tro på at finansieringen ville komme på plass.

Forsøksavdeling opp av aske

Det gjorde den heller ikke. Bygningen ble aldri oppført. På 1930-tallet brant treskuret hvor hvalsamlingen var oppbevart. Det stod omtrent der hvor museet var planlagt. Det meste gikk tapt. I stedet ble det anlagt forsøksavdeling for Botanisk hage på tomten.

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:21 - Sist endret 3. apr. 2021 22:22