Visjon 1813: Universitetsområde på Tøyen

Verdens første campus - et universitetsområde med bygninger for forskjellige fag og formål lagt inn i en parkplan - kunne ligget på Tøyen.

Bildet kan inneholde: kunst, fjell, maleri, dal, visuell kunst.
Vi har ingen bevarte skisser av et universitetsområde på Tøyen fra 1813. Dette bildet fra ca 1790 viser imidlertid de landlige forholdene. Verk: "Christiania fra Tøien". Kunstner: August Heinrich Grosch. Eier: Oslo Museum.

Da universitetet ble grunnlagt i 1811 var navnet Det Kongelige Frederiks Universitet, oppkalt etter grunnleggeren kong Frederik VI av Danmark-Norge. Året etter kjøpte kongen landbrukseiendommen Tøyen. Den skulle være en gave til det nye universitetet.

Universitet i parklandskap

I 1813 sendte kongen sin viktigste arkitekt, C.F. Hansen, til Norge. Han skulle komme med forslag til et universitetsområde på Tøyen, omtrent hvor Sirkustomta ved Botanisk hage ligger i dag. Vi vet fra skriftlige kilder at han tegnet skisser. Instituttbygninger, trolig i nyklassisistisk stil, var lagt inn i et parklandskap. En stor aveny skulle anlegges opp til området.

Verdens eldste campus-universitet?

Skissene er sannsynligvis tapt. Prosjektet ble skrinlagt på tegnestadiet. Å legge universitetsområdet til Tøyen ble ikke godt mottatt hos universitetets stab. Snart forsvant også finansieringen i kjølvannet av Napoleonskrigene. Hadde prosjektet blitt utført, ville Oslo trolig ha hatt verdens eldste campusuniversitet, slik vi kjenner det fra USA tidlig på 1820-tallet. Kanskje ville byutviklingen hatt sitt kjerneområde øst for Storgata og Trondheimsveien, og Kvadraturen blitt liggende uforandret som hovedstadens gamleby?

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:21 - Sist endret 23. mars 2021 18:28