SV-fakultetet fyller femti

SV-fakultetet er 50 års-jubilant! Instituttene som ble samlet i 1963 var hentet fra flere fakulteter og framsto som svært forskjellige. Jubilanten feirer at forskere fra SV- fakultetet har fortolket, formet, og lagt premisser for samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten i 50 år.

Bildet kan inneholde: briller, svart, stil, svart og hvit, monokrom.
Publisert 13. mars 2013 14:51

Da faget statsvitenskap ble født i 1947 var foreldrene jurister og historikere. Det nye barnet var svært selvstendig, og i løpet av kort tid ble statsvitenskap en egen forskningsdisiplin. Statsvitenskapen var ikke alene; rundt faget vokste andre samfunnsfag i et forrykende tempo.

Publisert 2. sep. 2013 14:38

Bygningene for Det samfunnsvitenskapelige fakultet stod ferdige i 1967. Eilert Sundts hus A+B og Harriet Holters hus viser hvordan norsk arkitektur beveget seg mot mer rustikke uttrykk i løpet av tiåret.

Bildet kan inneholde: vann, båt, arbeidsklær, himmel, sjøarkitektur.
Publisert 25. apr. 2013 14:47

Sosialantropologer er reisende akademikere. Å være ute i felt, å leve en periode i miljøer folk vet lite om, er fagets varemerke. Og feltet kan like gjerne være indianere i Sør-Amerika som en ungdomsklubb på Bøler. Målet er: å forstå miljøer fra innsiden gjennom selv å delta i dem.

Publisert 30. aug. 2013 14:51

I 2013 feirer Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 år. Fakultetets bygninger ble tegnet av Leif Olav Moens arkitektkontor A/S, og sto ferdige i 1967. Bygningskomplekset har blitt avfotografert fra forskjellige vinkler til forskjellige tider. Bygningsmassen endrer seg, og utenfor vokser trærne.

Bildet kan inneholde: fotografi, snapshot, musikk, pianist, svart og hvit.
Publisert 12. mars 2013 14:58

Ragnar Frisch begynte som sølvsmed, men skapte et universitetsfag gull verdt for politikere som skulle bygge opp igjen et krigsskadd Norge. Sosialøkonomien ble en viktig del av norsk politikk etter andre verdenskrig.

Bildet kan inneholde: bygning, eiendom, arkitektur, fasade, mixed-bruk.
Publisert 25. okt. 2012 18:41

Det pedagogiske fagområdet omhandler selve bærebjelken i reproduksjon og utvikling av ethvert samfunn, og pedagogikkfaget – slik det har vokst fram ved Universitetet i Oslo fra 1938 – kan sees som et prisme for kulturelle, sosiale og politiske brytninger i nyere norsk historie.

Publisert 25. okt. 2012 18:46

Åse Gruda Skard (1906-1985) introduserte barndommen som et faglig og politisk tema i Norge. Dosenten fra Psykologisk institutt skapte køer utenfor foredragssalene, skrev bestselgere om barneoppdragelse og ble 70-tallsfjernsynets pedagogiske ansikt.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hake, øyenbryn.
Publisert 25. okt. 2012 18:42

Psykologisk institutt startet med en bevilgning på 500 kroner. I dag er hundreåringen et aktivt forsknings- og undervisningsmiljø med stor spennvidde - og blikk mot fremtiden.