Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Søkbar universitetsarv:

Universitetshistorisk gjenstandsbase

Vi lanserer vår søkbare database over UiOs gjenstandsarv.

Siste artikler

Forskjellsfeministen Alette Schreiner

Hun mente at kvinner og menn er grunnleggende ulike fra naturens side, og derfor har ulike naturgitte samfunns-roller. Selv var hun en profilert forfatter, samfunnsaktør og internasjonalt anerkjent medisiner og biolog.

 

Sakfører for kvinneidretten - Elise Sem

Kvinner hadde ikke fysisk styrke nok til å studere, mente man på 1890-tallet. Elise Sem så at løsningen var å organisere de kvinnelige studentene i idrettsforeninger.

 

 

Fredrik Grønvold og kalorimetriutvikling ved Kjemisk institutt

UiOs rektor Stein Stølen skriver: Jeg ble kjent med Fredrik Grønvold sent i hans karriere, og tidlig i min. 1983 var året, og jeg hadde nytte av ett av hans kalorimetre da jeg studerte magnetiske faseomvandlinger i faste stoffer.

 

Da jentene kom til Bruket

Byantikvar Janne Wilberg var blant de første kvinnelige studentene på Blindern Studenterhjem. Fram til 1976 hadde "Bruket" vært forbeholdt menn. "Noen av oss hadde visse begreper om hva vi gikk til", skriver hun.
 

Til KHMs nettsted


Aktuelt:

Anatomisk institutt og det germanske herremennesket

 

 

 

Søk i universitetshistoriske databaser:

Søk i Universitetshistorisk gjenstandsbase

Søk i Universitetshistorisk fotobase

Søk i De odontologiske samlinger

 


UiO i tall

Merkeår i UiOs historie

Alle oversikter

Nobelprisen

UiOs vinnere av Nobelprisen

 

UiOs bygningsarv

Bygningsmasse

Alle artikler
 

UiOs medaljer

Oversiktsartikkel

Alle artikler
 

UiO i avisene

Presseklipp 1925-1985

 

 

Reale damer! Kvinnelige pionerer ved UiO

Les mer


Omvisninger

Vi tilbyr omvisninger i UiOs bygninger og uteområder


 

Kan du hjelpe oss?

Vi er interesserte i ny kunnskap om UiOs historie.

Har du eldre fotografier?

Kjenner du til interessante gjenstander?

Har du en spesiell historie du vil dele?

Ta kontakt!