Museum for universitets- og vitenskapshistorie

NYHET

Universitetshistorisk gjenstandsbase

Vi lanserer vår søkbare database over UiOs gjenstandsarv.

Siste artikler

Forskjellsfeministen Alette Schreiner

Hun mente at kvinner og menn er grunnleggende ulike fra naturens side, og derfor har ulike naturgitte samfunns-roller. Selv var hun en profilert forfatter, samfunnsaktør og internasjonalt anerkjent medisiner og biolog.

 

Sakfører for kvinneidretten - Elise Sem

Kvinner hadde ikke fysisk styrke nok til å studere, mente man på 1890-tallet. Elise Sem så at løsningen var å organisere de kvinnelige studentene i idrettsforeninger.

 

 

Fredrik Grønvold og kalorimetriutvikling ved Kjemisk institutt

UiOs rektor Stein Stølen skriver: Jeg ble kjent med Fredrik Grønvold sent i hans karriere, og tidlig i min. 1983 var året, og jeg hadde nytte av ett av hans kalorimetre da jeg studerte magnetiske faseomvandlinger i faste stoffer.

Da jentene kom til Bruket

Byantikvar Janne Wilberg var blant de første kvinnelige studentene på Blindern Studenterhjem. Fram til 1976 hadde "Bruket" vært forbeholdt menn. "Noen av oss hadde visse begreper om hva vi gikk til", skriver hun.