UiO og krigen

30. november 1943 ble studenter og ansatte beordret inn i Aulaen. Etter okkupasjonsmaktens massearrestasjoner ble universitetet stengt. Temaet "UiO og krigen" setter søkelyset på noen av hendelsene under 2. verdenskrig.

De visste at tyske soldater var på vei, men forsatte eksamen.I løpet av halvannet år som student i tysk fangenskap fikk senere professor, dr. med. Elling Kvamme, god tid til å fundere over tre spørsmål.

Mens de kompromissuvillige søkte konfrontasjon med den tyske okkupasjonsmakten, forsøkte begge siders pragmatikere å føre videre driften av universitetet. De lyktes i tre år. Historiker Jorunn Sem Fure har skrevet bok om UiO og krigen.