Forskning

Vi arbeider for å utvikle historiske og gjerne tverrfaglige forskningsprosjekter med aktuell samfunnsrelevans. Prosjektene våre skal binde sammen MUVs tre hovedoppgaver; forvaltning, formidling og forskning på universitetets historiske arv. 

Les mer om mål og prinsipper for forskningen

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, parallell, mønster, papir.

I intelligensens tidsalder: Tester og målinger i historisk perspektiv

Et treårig forskningsprosjekt 2021-2024

Prosjektet belyser noen lange linjer i den norske og internasjonale historien bak utviklingen av IQ-tester og undersøker hva slags arbeid IQ-tester og beslektede test-teknologier har gjort og gjør i samfunnet; i skolesystemet, i rettsapparatet, som diagnoseverktøy for psykisk utviklingshemning. Hensikten er å bidra med historiske perspektiver på hva disse teknologiene, praksisene og konseptene er og hva slags samfunnsrolle det har. Mer info på prosjektets engelskspråklige nettside: 

Historicizing Intelligence: Tests, metrics and the shaping of contemporary society.

Rase. En vitenskapshistorie

Dette er pågående bokprosjekt som bygger på Jon Kyllingstad forskning på den fysiske antropologiens og genetikkens historie, blant annet i forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing og utstillingen FOLK ved Teknisk museum og forsknings- og formidlingsprosjektet Professor Bonnevies arkiv ved MUV 

Professor Bonnevies arkiv

Prosjektet tok for seg biologen Kristine Bonnevie og hennes norske og internasjonale forskernettverk. Det belyste relasjoner mellom arvelighetsforskning og rasehygiene. Utgangspunktet var arkivet Bonnevie etterlot seg på universitetet. Hva kunne det fortelle? Se nettutstilling

Video

Videosnutter med historiker Jon Røyne Kyllingstad laget av Realfagsbiblioteket. Lenker til YouTube:

 

Artikkel

Bildet kan inneholde: erme, gjøre, skilting, grafikk, carmine.

Hva er rase?

Hva er rase? Dette var tittelen på en serie TV-programmer som NRK sendte vinteren 1965. Alle deltakerne var akademikere. Fire av fem fra UiO.  De drev folkeopplysning med et antirasistisk budskap. Programmene gir et interessant bilde av 1960-tallets vitenskapelige ideer om rase og om et etnisk homogent Norge.

Podcast

Når ble verden svart/hvit?

NRK Verdibørsens intervju med Jon Røyne Kyllingstad om rasenes kulturhistorie.

 

Utstilling

Bildet kan inneholde: hode, øye, fotografi, grønn, hvit.

FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser 

MUV var samarbeidspartner for Teknisk museums utstilling FOLK. Utstillingen handlet om forskning på "rase" i vitenskapshistorien og vår tids forskning på human genetisk variasjon. Utstillingen lever videre på Teknisk museums nettsider.

Bildet kan inneholde: kinn, hode, øye, menneskekroppen, tinning.

The Norwegian Conference on the History of Science 

MUV er medarrangør av de norske vitenskapshistoriske konferansene. Gå til konferansens nettside.