Forskning

Aktuell forskning: Professor Kristine Bonnevies tegninger av fingeravtrykk. Fotograf: Terje Heiestad.

 

MUV forsker på ulike tema innenfor universitets- og vitenskapshistorie.

Forskningen inngår i virksomheten til Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU) ved Kulturhistorisk museum (KHM). MUV deltar også i forskningssamarbeid med andre UiO-enheter og eksterne institusjoner.

MUV arbeider tverrfaglig, med basis i humaniora og historiefaglig teori. I 2018 vil museet, i samarbeid med det øvrige SENKU, legge en langsiktig plan for fremtidig forskning. Målet er å se og skape sammenhenger mellom forskning, forvaltning og formidling.

Aktuell forskning

Intelligensens historie: Et vitenskapshistorisk forsknings-, formidlings-, og forvaltningsprosjekt

Historiker Jon Røyne Kyllingstad leder prosjektet, som tar for seg utvikling og bruk av ulike teknikker for testing og måling av psykiske egenskaper i Norge fra første verdenskrig og fram til i dag. Gå til prosjektets nettside.

 

 

Kristine Bonnevie, 1921. Fotograf: M. Rud

Professor Bonnevies arkiv

Historiker Jon Røyne Kyllingstad leder forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing ved Norsk Teknisk Museum (NTM). Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og er utgangspunktet for utstillingen FOLK: Fra rasetyper til DNA-sekvenser som åpner på samme sted i mars 2018.

Forskningsprosjektet Professor Bonnevies arkiv er en forlengelse av tematikken rundt rasehygiene og arvelighet. Her ser Kyllingstad på forskningen til biologen Kristine Bonnevie og hennes forskernettverk. Bonnevies arvelighetsforskning, med vekt på fingeravtrykk, står sentralt i prosjektet.

Professor Bonnevies arkiv dannet grunnlaget for en utstilling med samme navn.