Forskning

Aktuell forskning: Professor Kristine Bonnevies tegninger av fingeravtrykk. Fotograf: Terje Heiestad.

 

MUV forsker på ulike tema innenfor universitets- og vitenskapshistorie.

Forskningen inngår i virksomheten til Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU) ved Kulturhistorisk museum (KHM). MUV deltar også i forskningssamarbeid med andre UiO-enheter og eksterne institusjoner.

MUV arbeider tverrfaglig, med basis i humaniora og historiefaglig teori. I 2018 vil museet, i samarbeid med det øvrige SENKU, legge en langsiktig plan for fremtidig forskning. Målet er å se og skape sammenhenger mellom forskning, forvaltning og formidling.

Aktuell forskning

 

Kristine Bonnevie, 1921. Fotograf: M. Rud

Professor Bonnevies arkiv

Historiker Jon Røyne Kyllingstad leder forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing ved Norsk Teknisk Museum (NTM). Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og er utgangspunktet for utstillingen FOLK: Fra rasetyper til DNA-sekvenser som åpner på samme sted i mars 2018.

Forskningsprosjektet Professor Bonnevies arkiv er en forlengelse av tematikken rundt rasehygiene og arvelighet. Her ser Kyllingstad på forskningen til biologen Kristine Bonnevie og hennes forskernettverk. Bonnevies arvelighetsforskning, med vekt på fingeravtrykk, står sentralt i prosjektet.

Professor Bonnevies arkiv danner grunnlaget for en kommende utstilling med samme navn.

 

Det Physiske Kabinet

Fysiker og idéhistoriker Thorleif Aass Kristiansen arbeider med universitetets fysikksamling og de ulike perspektivene og spørsmålene som samlingen reiser. Instrumenter og gjenstander inngår i en vekslende kontekst med ulike tillagte verdier og formål.

Hoveddelen av samlingen er nært forbundet med undervisningen i fysikkfaget gjennom to hundre år, men har også vært benyttet i forskning og utvikling.

Det Physiske Kabinet binder fortid og samtid sammen. Prosjektet avsluttes med en større utstilling med vår tids studenter som viktig målgruppe. Kan tidligere tiders kunnskap få ny bruk?