Forskning

Vi arbeider for å utvikle historiske og gjerne tverrfaglige forskningsprosjekter med aktuell samfunnsrelevans.

Prosjektene våre skal binde sammen MUVs tre hovedoppgaver; forvaltning, formidling og forskning på universitetets historiske arv.

Aktuelt

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, ansikt, kinn.
Tildeling fra Forskningsrådet

Vår førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad leder prosjektet Historicizing Intelligence

The Norwegian Conference on the History of Science 2021

The Conference will be held in Oslo, December 1–3, 2021. Deadline for proposals: September 6, 2021.

Intelligensens historie: Vitenskapshistorisk forsknings-, formidlings-, og forvaltningsprosjekt

Vitenskapshistoriker Jon Røyne Kyllingstad leder prosjektet. Det tar for seg utvikling og bruk av ulike teknikker for testing og måling av psykiske egenskaper i Norge fra første verdenskrig og fram til i dag.

Webcast panels, November 2020

Bildet kan inneholde: briller, briller, nese, hake, fotografi.

Recording: Nathaniel Comfort: Are Genes in Fact the Secret of Life?

Recording to be published: Franziska Torma: Exploration, the Media, and the Body: Sensuous Geographies of Ocean Research

Artikkel

Hva er rase?

Hva er rase? Dette var tittelen på en serie TV-programmer som NRK sendte vinteren 1965. Alle deltakerne var akademikere. Fire av fem fra UiO.  De drev folkeopplysning med et antirasistisk budskap. Programmene gir et interessant bilde av 1960-tallets vitenskapelige ideer om rase og om et etnisk homogent Norge.

Nettutstilling

Professor Bonnevies arkiv

Prosjektet tok for seg biologen Kristine Bonnevie og hennes norske og internasjonale forskernettverk. Det belyste relasjoner mellom arvelighetsforskning og rasehygiene. Utgangspunktet var arkivet Bonnevie etterlot seg på universitetet. Hva kunne det fortelle?

Podcast

Når ble verden svart/hvit?

NRK Verdibørsens intervju med Jon Røyne Kyllingstad om rasenes kulturhistorie.

Film

Professor Bonnevies arkiv 1

Med historiker og førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad. Filmen er laget av Realfagsbiblioteket. Lenken går til YouTube.

Professor Bonnevies arkiv 2 

Med historiker og førsteamanuensis Jon Røyne Kyllingstad. Filmen er laget av Realfagsbiblioteket. Lenken går til YouTube.