Spesialtema

Her har vi samlet artikler, bildevisninger og annet stoff på kryss og tvers fra hele nettstedet - gruppert etter tema. 

Tema: Tingenes tilstand - gjenstandshistorier

Her presenterer vi kortere og lengre historier til enkeltinstrumenter, forskningsoppsett og undervisningsmateriale.

Flere tema:

Det Norske Studentersamfund

For noen år siden, i 2013, feiret Studentersamfundet 200 år. Hva har endret seg og hva har bestått gjennom mer enn to århundrer?

Digitale fortellinger om UiO

Digitale fortellinger fra UiOs historie, laget av studenter ved Institutt for media og kommunikasjon.

Nettblikk: UiO i film, fjernsyn og radio

Se og hør UiO i media fra 1930-tallet til i dag. Her er filmaviser, Oslofilmer og radioinnslag. Og noen av våre egne opptak. 

Tøyen

Eiendommen Tøyen, Botanisk hage og de naturhistoriske museene har vært sentrale deler av universitetet helt siden 1813.

Reale damer!

Realfagene var tidlig ute med både kvinnelige studenter og kvinnelige vitenskapelige ansatte. Hvem var de?

UiO og krigen

I 1943 ble universitetet stengt. Krigsårene satte store spor hos enkeltmenneskene og ved institusjonen.

Psykologi i 100

Psykologisk institutt har eksistert i mer enn hundre år. Her får du vite mer om faget og menneskene.

UiOs medaljer

Gjennom en samling artikler formidler Kjetil Kvist sin store kunnskap om UiOs medaljer. 

Stemmer fra UiO

Menneskene er et universitets største ressurs. Det fyller mange forskjellige funksjoner. 

Farmasi og droger

Sammen med Farmasøytisk institutt arbeider vi med farmasisamlingene

Fremtidsvisjoner

Urealiserte byggeprosjekter ved UiO kunne endret Oslo. Se hvordan det kunne gått!

Tristan da Cunha

- en ekspedisjonsfølgetong! Les utdrag fra altmuligmannens spennende dagbok.

SV-fakultetet fyller femti

I 2013 feiret Det samfunnsvitenskapelige fakultet sitt femtiårsjubileum.

Undervisning i umoral

Prevensjon! Veiledning av studentene skapte bølger helt til Stortingets talerstol.

Observatoriet: Historie og tilbud

Les om Observatoriets spennende historie og se våre publikumstilbud i bygningen.