Visjon 1906: Vikingkjeller på Universitetet

Et tilbygg til universitetets midtbygning kunne gitt et hjem for vikingskipene. Og ny fasade mot Tullinløkka!

Bildet kan inneholde: tekst, linje, plan, skjematisk, parallell.
Nye fasiliteter på universitetets midtbygning, slik arkitekt Halfdan Berle så det. Øvre del av tegning oppbevart i Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen/KHM.

Åpningen av Historisk museum i 1904 løste ikke behovet for lokaler til vikingskipene. Funnet av Oseberggraven gjorde ikke presset mindre. Fortsatt oppbevaring i treskur rund universitetet utgjorde stor risiko for skipene. Etter hvert som de ble viktige attraksjoner økte kravene både til representativitet og publikumsfasiliteter.

Nytt tilbygg

I 1906 foreslo arkitekten Halfdan Berle at en bygning for vikingskipene kunne være utgangspunkt for en utvidelse av universitetsanleggets midtbygning. En slik utvidelse kunne også avhjelpe noe av den øvrige prekære plassmangelen til universitetet. Ideen var å oppføre et ett-etasjes vikingskipshus bak universitetets midtbygning, Domus Media, lagt parallelt mellom den eldre bygningen og Kristian IVs gate. Midtbygningens sidefløyer kunne forlenges bakover mot det nye vikingskipshuset -  som med tiden kunne få flere etasjer. Slik ville det presserende oppbevaringsbehovet for vikingskipene kunne løses uten at verdifullt areal for fremtidig universitetsutbygging ble båndlagt. En trinnvis utbygging ville også gjøre prosjektet mer realistisk å gjennomføre.

Bildet kan inneholde: tekst, parallell, dokument, papir, illustrasjon.
Nedre del av Berles forslag. Sidesnitt og to-trinns utbygging av fasade mot Tullinløkka. Foto: Anne Britt Halvorsen/KHM.

Feiende flott attraksjon

Berles tegning viser en fasade preget av markerte kvadre, en illusjon av at veggene var bygd opp av kraftige steinblokker. Dette var nok tenkt som en videreføring av kvaderpussen i Domus Medias sokkeletasje. Uttrykket ellers er tydelig tenkt lagt opp mot den eldre bygningens nyklassisiske stil, med hint av tidens populære jugendstil. På taket over første byggetrinn, for skipene, har Berle tegnet inn en feiende flott fane med motiv av vikingskip. Ingen tvil om at her finner vi en attraksjon å være stolt av!

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner: Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:01 - Sist endret 23. mars 2021 18:34