Visjon 1890: Henriksens vikingskipshus

Vinneren av arkitektkonkurransen for Historisk museum, Karl August Henriksen, utarbeidet også tegninger for vikingskipshus. I Slottsparken.

Bildet kan inneholde: linje, skjematisk, plan, ingeniørfag, parallell.
Vikingskipshus i Slottsparken. Karl August Henriksens forslag gjengitt på en senere blåkopi som  oppbevares i Kulturhistorisk museums arkiv. Foto: Anne Britt Halvorsen/KHM.

 

Hus for vikingskipene var ikke en del av konkurransen for Historisk museum. Vinneren av arkitektkonkurransen, Karl August Henriksen, tegnet allikevel en bygning for Tuneskipet og Gokstadskipet. Den må ha vært utført i perioden mellom konkurransen i 1890 og Henriksens død i 1892. Osebergskipet var ennå ikke funnet. Stavnen på Gokstadskipet skulle være publikums første møte med skipene. Det mer beskjedne Tuneskipet var plassert på tvers bak Gokstadskipet. Bygningen var tenkt plassert langs Kristian IVs gate, på Slottets grunn.

Tyskinspirert bygning - og utspent seil

Henriksens vikingskipshus var etter alt å dømme planlagt oppført i tegl og naturstein, med vinduer satt inn i kraftige buer. Formspråket skulle kommunisere med Historisk museums planlagte materialbruk og fasader - i en tyskinspirert rundbuestil med inspirasjon fra middelalderens og renessansens arkitektur. Veggene langs Gokstadskipet var tenkt å ha knipper av mindre, buede vinduer, kanskje inspirert av de såkalte dvergarkadene i stavkirkene? Bygningens hoveddør var plassert i et framhevet midtparti, rikt dekorert med smijernsornamentikk. Vi ser at avslutningen var et vikingskip med utspent seil.

Senere blåkopi

Etter Henriksens død ble tegningene lagt bort. Blåkopien i arkivet til Kulturhistorisk museum kan være en kombinasjon av Henriksens tegninger og påskrift og situasjonsplan av Holger Sinding-Larsen, som i 1907 ble ansatt som universitetets bygningsinspektør. Skriften tyder på det. Sinding-Larsen utførte selv flere utkast til vikingskipshus. I likhet med Henriksens prosjekt ble de aldri realisert. 

Denne artikkelen er en del av spesialtemaet Fremtidvisjoner – Urealiserte byggeprosjekter ved UiO

 

Av Bjørn V. Johansen
Publisert 21. des. 2020 10:00 - Sist endret 18. mars 2021 09:51