Tøyen

Eiendommen Tøyen var i 1812 Frederik VIs gave til det nyopprettede universitetet. Meningen var opprinnelig at universitetet skulle bygges på Tøyen. I dag holder Naturhistorisk museum til innenfor gjerdet til Botaniske hage. Her ligger bygningene Zoologisk museum, Geologisk museum, Botanisk museum, veksthus og driftsbygninger. Tøyen hovedgård fra 1676 danner sentrum i dette viktige antikvariske bygningsmiljøet.

Publisert 25. okt. 2012 18:34

Zoologisk museum var det første museet som sto ferdig på Tøyen. Det ble planlagt i tett samarbeid mellom vitenskapsmenn og arkitekt og la grunnen for den moderne organiseringen av museer i Norge.

Publisert 25. okt. 2012 18:34

I Botanisk hage ligger en av UiOs eldste bygninger. Tøyen hovedgård har vært klostergods, storgård, adelig setegård, landsted og veksthus. Var hovedgården også Norges første offentlige museumslokale?

Publisert 25. okt. 2012 18:34

I sirlig skrift slås det fast med en viss lettelse: ”Endelig er vi i nutiden, industriens og flyvemaskinernes tid..”… Noen år har gått siden etiketten ble stilt ut i Geologisk museum på Tøyen.