1920-1945

Publisert 9. jan. 2018 17:12

I 1928 kunne universitetets rektor iføre seg kappe av fløyel og hermelin. Det innledet en periode med etablering av ny festivitas. Snart ledet en egen seremonimester kappekledte prosesjoner. I hånden hadde han en stav med gullforgylte beslag.

Publisert 2. nov. 2016 09:56

Da lesesalen i 4. etasje i Farmasibygget skulle pusses opp sommeren 2016, kom noen flotte veggmalerier til syne. Nede i det ene hjørnet er en slitt signatur der det er mulig å se navnet Øydvin og årstallet 1941.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Den sjeldneste av alle prismedaljene fra Universitetet er ”Universitetets gullmedalje for norsk historisk forskning”. Den ble kun utdelt én gang. Motivet på medaljen er en freske av Edvard Munch.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

”Det regner, himmelen er tung og grå, har sovet dårlig i natt.” Slik starter dagboken. Kraftverksbestyrer Sevrin Skjelten reiste fra Sunnmøre 26. september 1937 med ryggsekk, gevær og koffert. Han var hyret inn som altmuligmann på universitetets tverrfaglige ekspedisjon til Tristan da Cunha.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Professor Carl Schiøtz foreslo selv å opprette en pris for hygienisk forskning. Medaljen ble opprettet i 1935 under navnet ”Universitetets gullmedalje for hygienisk forskning”.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Mens de kompromissuvillige søkte konfrontasjon med den tyske okkupasjonsmakten, forsøkte begge siders pragmatikere å føre videre driften av universitetet. De lyktes i tre år. Historiker Jorunn Sem Fure har skrevet bok om UiO og krigen.

Publisert 6. des. 2012 22:36

I 1937 gikk en norsk tverrfaglig ekspedisjon i land på Tristan da Cunha, verdens mest isolerte bebodde øy. Dette var den første grundige vitenskapelige undersøkelsen av øygruppa. Flere fagfelt var representert; geologi, zoologi, botanikk, odontologi, medisin og sosiologi.