Blindern-Gaustad

I 1920 ble det bestemt at nye bygninger for de matematisk-naturvitenskapelige fagene skulle oppføres på Blindern. I 1960-årene fortsatte utbyggingen med bygninger for flere fag og fakulteter. Blindern er i dag UiOs største universitetsområde med interessante bygningsmiljø som i stor grad er fredet som kulturminner. Siden 1980-tallet har området blitt utvidet mot Gaustad.

Bildet kan inneholde: fasade, by, kommersiell bygning, urbant design, monokrom.
Publisert 21. jan. 2021 16:10

På 1960-tallet var det stor byggevirksomhet på Blindern. Universitetsområdet var ett av de største offentlige byggeprosjektene i Norge gjennom tidene. Leif Olav Moens Arkitektkontor AS stod bak de tre nye fakultetsanleggene. Utforming av uteområdene var integrert i kontorets prosjekter. Se Blindern på 60-tallet!

Bildet kan inneholde: luftfoto, fugleperspektiv, photography, landskap.
Publisert 21. apr. 2020 15:31

Tidlig på 1900-tallet var det byggeboom på universitetet. Da ny fysikkbygning sto for tur, ble det kjøpt tomt på Blindern. En ny universitetsby på Blinderns åkere lå absolutt ikke i kortene når prosessen startet!

Publisert 2. sep. 2013 14:38

Bygningene for Det samfunnsvitenskapelige fakultet stod ferdige i 1967. Eilert Sundts hus A+B og Harriet Holters hus viser hvordan norsk arkitektur beveget seg mot mer rustikke uttrykk i løpet av tiåret.

Publisert 30. aug. 2013 14:51

I 2013 feirer Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 år. Fakultetets bygninger ble tegnet av Leif Olav Moens arkitektkontor A/S, og sto ferdige i 1967. Bygningskomplekset har blitt avfotografert fra forskjellige vinkler til forskjellige tider. Bygningsmassen endrer seg, og utenfor vokser trærne.

Publisert 6. des. 2012 23:43

Universitetsområdet har mange ute- og innerom med detaljer fra alle byggeperiodene. I hverdagen er vi ofte blinde for omgivelsene og stemningene rundt oss. Skjerp blikket, og opplev noen av dem...

Bildet kan inneholde: sky, himmel, bygning, vindu, land mye.
Publisert 6. des. 2012 23:28

Universitetsbygningene på Nedre Blindern stod ferdig i 1930- og 1950-årene. Universitetet hadde sikret seg all tomtegrunn fra Øvre Blindern gård med tanke på videre utbygging nord for Blindernveien.

Bildet kan inneholde: gulv, gulv, kunst, urbant design, by.
Publisert 25. okt. 2012 18:33

I 2011 fylte UiO 200 år. Universitetsbygninger og studentboliger preget hovedstaden. Universitetet har endret byen. Men hva om urealiserte planer hadde blitt gjennomført? En gigantisk aveny fra Frognerkilen til Blindern? Vikinghall under Slottsparken? Universitetsområde på Tøyen?

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, tre, natur, blad, naturlig landskap.
Publisert 25. okt. 2012 18:33

Parkanlegget på Blindern ble utført med robuste planteslag, solide materialer og gjenbrukte bygater. Mer enn førti år seinere er området fremdeles preget av landskapsarkitekt Steines plan.