Blindern-Gaustad

Etter stor debatt ble det tidlig i 1920-årene bestemt at nye bygninger for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skulle oppføres på Blindern. I 1960-årene ble området utvidet med bygninger for flere av fakultetene. Blindern er i dag UiOs største universitetsområde, med interessante bygningsmiljø både fra før- og etterkrigstiden.

Publisert 2. sep. 2013 14:38

Bygningene for Det samfunnsvitenskapelige fakultet stod ferdige i 1967. Eilert Sundts hus A+B og Harriet Holters hus viser hvordan norsk arkitektur beveget seg mot mer rustikke uttrykk i løpet av tiåret.

Publisert 30. aug. 2013 14:51

I 2013 feirer Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 år. Fakultetets bygninger ble tegnet av Leif Olav Moens arkitektkontor A/S, og sto ferdige i 1967. Bygningskomplekset har blitt avfotografert fra forskjellige vinkler til forskjellige tider. Bygningsmassen endrer seg, og utenfor vokser trærne.

Publisert 6. des. 2012 23:43

Universitetsområdet har mange ute- og innerom med detaljer fra alle byggeperiodene. I hverdagen er vi ofte blinde for omgivelsene og stemningene rundt oss. Skjerp blikket, og opplev noen av dem...

Publisert 6. des. 2012 23:28

Universitetsbygningene på Nedre Blindern stod ferdig i 1930- og 1950-årene. Universitetet hadde sikret seg all tomtegrunn fra Øvre Blindern gård med tanke på videre utbygging nord for Blindernveien.

Publisert 25. okt. 2012 18:33

I 2011 fylte UiO 200 år. Universitetsbygninger og studentboliger preget hovedstaden. Universitetet har endret byen. Men hva om urealiserte planer hadde blitt gjennomført? En gigantisk aveny fra Frognerkilen til Blindern? Vikinghall under Slottsparken? Universitetsområde på Tøyen?

Publisert 25. okt. 2012 18:33

Historien bak HF-fakultetets bygninger kan ikke fortelles uten å la bygningene for SV-fakultetet spille en sentral rolle. Men da arkitektkonkurransen ble utlyst i 1958 var SV-fagene fremdeles en del av HF.

Publisert 25. okt. 2012 18:33

Parkanlegget på Blindern ble utført med robuste planteslag, solide materialer og gjenbrukte bygater. Mer enn førti år seinere er området fremdeles preget av landskapsarkitekt Steines plan.

Publisert 25. okt. 2012 18:33

Biblioteksbygningen på Blindern ble kalt Georg Sverdrups hus til ære for universitetets første biblioteksleder. Den stod ferdig i 1999.

Publisert 25. okt. 2012 18:32

I 1932 var Institutt for farmasi en av Norges mest radikale bygninger. Farmasøytenes funkishus fascinerer fremdeles.