Mennesker

Universitetets kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling. For å gjennomføre disse nasjonale oppgavene er mange tusen mennesker i aktivitet hele uken. Menneskene har vært universitetets viktigste ressurs helt siden grunnleggelsen i 1811. Her blir du kjent med noen av dem.

Hun mente at kvinner og menn er grunnleggende ulike fra naturens side, og derfor har ulike naturgitte samfunnsroller. Selv var hun en profilert forfatter, samfunnsaktør og internasjonalt anerkjent medisiner og biolog.

Vi var en blandet gruppe på 39 jenter som inntok Blindern Studenterhjem ved terminstart høsten 1976.

Hvordan kunne et halvgodt påfunn under en fest i 1859 bli utgangspunktet for den desidert mest kuriøse, men også en av de viktigste akademiske tradisjonene i Norge? Med over 150 år på labbene har Hans Majestet Grisen satt et sterkt preg på Det Norske Studentersamfund og norsk studentkultur.

Restaurering handler ikke nødvendigvis om å gjøre et bygg pent etter dagens smak, men å finne det originale uttrykket.

Han ble kun 26 år gammel, men hadde da i løpet av noen stormfulle år publisert en rekke arbeider som har gitt ham et navn blant verdens fremste matematikere.

De to ledende skikkelser blant de første lærerne ved Det Kgl. Frederiks Universitet var Niels Treschow og Georg Sverdrup. De to var på nesten alle måter diametrale motsetninger.

Dokumentets forside

Æresridder av Den Røde Fluesopp, ridder av Mickey Mouse-ordenen og Den Avbrente Digel. Utmerkelsene satt løst på Veneficus’ første ball i 1931, etter bare ett semester på det nyopprettede Farmasøytisk institutt.  

Kvinner hadde ikke fysisk styrke nok til å studere, mente man på 1890-tallet. Elise Sem så at løsningen var å organisere de kvinnelige studentene i idrettsforeninger.

En av Norges første kvinnelige leger la ned en stor innsats for kvinners studentidrett.

Jeg ble kjent med Fredrik Grønvold sent i hans karriere, og tidlig i min. 1983 var året, og jeg hadde nytte av ett av hans kalorimetre da jeg studerte magnetiske faseomvandlinger i faste stoffer.