Mennesker

Universitetets kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling. For å gjennomføre disse nasjonale oppgavene er mange tusen mennesker i aktivitet hele uken. Menneskene har vært universitetets viktigste ressurs helt siden grunnleggelsen i 1811. Her blir du kjent med noen av dem.

Bildet kan inneholde: fotografi, svart, stil, barware, gass.

Hun mente at kvinner og menn er grunnleggende ulike fra naturens side, og derfor har ulike naturgitte samfunnsroller. Selv var hun en profilert forfatter, samfunnsaktør og internasjonalt anerkjent medisiner og biolog.

Hvordan kunne et halvgodt påfunn under en fest i 1859 bli utgangspunktet for den desidert mest kuriøse, men også en av de viktigste akademiske tradisjonene i Norge? Med over 150 år på labbene har Hans Majestet Grisen satt et sterkt preg på Det Norske Studentersamfund og norsk studentkultur.

Bildet kan inneholde: smil, jakke, begivenhet, moro, rekreasjon.

Restaurering handler ikke nødvendigvis om å gjøre et bygg pent etter dagens smak, men å finne det originale uttrykket.

Bildet kan inneholde: hår, panne, nese, brun, kinn.

Han ble kun 26 år gammel, men hadde da i løpet av noen stormfulle år publisert en rekke arbeider som har gitt ham et navn blant verdens fremste matematikere.

Bildet kan inneholde: slips, panne, hake.

Kjemiprofessor Sven Furberg ville fylt 100 år 16. april 2020. Han var en mild mann og en beskjeden forsker som var én heliksmodell fra å løse DNA-gåten på 1950-tallet.

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, briller, skjegg.

Amund Helland var ikke en enkel mann å ha med å gjøre, men han fremmet nye ideer om breerosjon som siden er blitt allemannseie. Dertil var han en journalistisk begavelse, allsidig formidler og en kunnskapssanker som har etterlatt seg ruvende faglitterære monumenter.