Forhistorien

Fra 1400-tallet dro gjerne norske studenter til Rostock for å studere. Etter reformasjonen i Danmark-Norge ble det innført krav om studier ved universitetet i København for kommende norske embetsmenn. Allerede på 1600-tallet ble det forsøkt å få etablert et eget norsk universitet. Ønsket ble først realisert i 1811 med grunnleggelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet, nå Universitetet i Oslo.

Publisert 25. okt. 2012 18:57

Del 2: Forsøk på 16- og 1700-tallet for å få et norsk universitet hadde ikke ført frem. Nordmennene, derimot, ga ikke opp.

Publisert 25. okt. 2012 18:57

Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1811. Kampen for et eget norsk universitet startet 150 år tidligere. Men universitetenes historie går tilbake til middelalderen.

Publisert 25. okt. 2012 18:57

Vårt bilde av 1700-talls-universitetet er preget av Holbergs komedie ”Erasmus Montanus”. Det man bedrev ved Universitetet var latterlig – og latterligheten var inkarnert i disputasene: Nille er en sten!