Forhistorien

Fra 1400-tallet dro gjerne norske studenter til Rostock for å studere. Etter reformasjonen i Danmark-Norge ble det innført krav om studier ved universitetet i København for kommende norske embetsmenn. Allerede på 1600-tallet ble det forsøkt å få etablert et eget norsk universitet. Ønsket ble først realisert i 1811 med grunnleggelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet, nå Universitetet i Oslo.