Bygninger

Universitetet i Oslo forvalter et stort antall bygninger, også utenfor Østlandsområdet. Mange av dem er antikvariske og har en sentral plass i norsk arkitekturhistorie. Andre er viktige eksempler på moderne arkitektur fra vår tid. Mange av uterommene er sentrale eksempler på norsk landskapsarkitektur. Universitetet har også ansvar for flere forskningsfartøy og fortidsminner. Sammen illustrerer de historier om universitetet, hovedstaden og Norge gjennom flere hundre år.

Universitetsanlegget ved Karl Johans gate i Oslo stod ferdig i 1852. Bygningen på østsiden av Universitetsplassen kalles til daglig for Urbygningen. Navnet kommer av uret som henger i ett av vinduene. Se glimt fra husets historie i nettutstillingen. NB! Krever at du har installert Flash eller bruker nettleser som leser slike filer.

 

 

Bildet kan inneholde: kommersiell bygning, fasade, urbant design, leilighet, komposittmateriale.

På 1960-tallet var det stor byggevirksomhet på Blindern. Universitetsområdet var ett av de største offentlige byggeprosjektene i Norge gjennom tidene. Leif Olav Moens Arkitektkontor AS stod bak de tre nye fakultetsanleggene. Utforming av uteområdene var integrert i kontorets prosjekter. Se Blindern på 60-tallet!