Bygninger

Universitetet i Oslo forvalter et stort antall bygninger. Mange er antikvariske og har viktig plass i norsk arkitekturhistorie. Andre representerer byggevirksomheten i vår egen tid. Mange av uterommene er sentrale prosjekter i norsk landskapsarkitektur. Universitetet har også ansvar for flere forskningsfartøy og fortidsminner. 

Nedenfor finner du en opplisting av alle artikler. Til venstre ser du inndeling etter geografisk område eller tema. 

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, anlegg, sky, armatur.

Vikingskipshuset er stengt til 2026. En ny museumsbygning skal oppføres og knyttes til arkitekt Arnstein Arnebergs ikoniske hus. I åpningsåret vil det være 100 år siden første byggetrinn av Vikingskipshuset stod ferdig. 

Bildet kan inneholde: fasade, by, kommersiell bygning, urbant design, monokrom.

På 1960-tallet var det stor byggevirksomhet på Blindern. Universitetsområdet var ett av de største offentlige byggeprosjektene i Norge gjennom tidene. Leif Olav Moens Arkitektkontor AS stod bak de tre nye fakultetsanleggene. Utforming av uteområdene var integrert i kontorets prosjekter. Se Blindern på 60-tallet!