Bygninger

Universitetet i Oslo forvalter et stort antall bygninger, også utenfor Østlandsområdet. Mange av dem er antikvariske og har en sentral plass i norsk arkitekturhistorie. Andre er viktige eksempler på moderne arkitektur fra vår tid. Mange av uterommene er sentrale eksempler på norsk landskapsarkitektur. Universitetet har også ansvar for flere forskningsfartøy og fortidsminner. Sammen illustrerer de historier om universitetet, hovedstaden og Norge gjennom flere hundre år.

Universitetsanlegget ved Karl Johans gate i Oslo stod ferdig i 1852. Bygningen på østsiden av Universitetsplassen kalles til daglig for Urbygningen. Navnet kommer av uret som henger i ett av vinduene. Se glimt fra husets historie i nettutstillingen. NB! Krever at du har installert Flash eller bruker nettleser som leser slike filer.

 

 

Bildet kan inneholde: skjelett, dinosaur, utryddelse.

Bli med på tidsomvisning i Zoologisk-, Geologisk- og Botanisk museum på Tøyen. Vi går tilbake til 1920-tallet - med noen sprang både forover og bakover i tid. Gled deg over vakre interiører, møter med mennesker og storslåtte utstillinger. 

Både før og etter fotografiets gjennombrudd har Observatoriet vært motiv for både profesjonelle kunstnere og amatører. Malerier, trykk, skisser og tegninger er viktige kilder for å få kunnskap om hvordan Observatoriet og omgivelsene har endret seg.

Landets eneste universitetsarkitekttegnede sjokolade, Lohengrin, tas ut av produksjon. Arkitekten bak Historisk museum, Henrik Bull, kunne også formgi søte gleder. I 108 år har smaken, formen og minnene bundet generasjonene sammen. Massiv Facebook-mobilisering, mediaomtale og underskriftskampanje for å bevare Lohengrin viser stort engasjement.

I 1913 ble arkitektkonkurransen for et museum på Bygdøy første gang utlyst. Nå som Statsbygg har kåret vinnere av arkitektkonkurranse for et nytt vikingtidshus passer det fint å presentere de hundre år gamle planene.