1870-1920

Publisert 22. nov. 2017 13:46

I 1907 ble Waldemar Christofer Brøgger innsatt som rektor. Rundt halsen bar geologiprofessoren et nytt kjede i gull og emalje. Den kongelige gaven benyttes fremdeles av rektorene ved Universitetet i Oslo.

Publisert 18. okt. 2013 14:59

Det Norske Studentersamfund har hatt stor plass i norsk offentlighet. Her ser vi hvordan hendelser og debatter kommenteres i vittighetsbladenes karikaturtegninger.

Publisert 11. des. 2012 09:30

Det norske kongeriket feiret sitt 1000-årsjubileum i 1872. I den anledning fikk Det kongelige Frederiks Universitet laget en egen medalje med innskriften ”TEMPORI SUPERSTES”.

Publisert 6. des. 2012 20:38

Før kvinner for alvor inntok universitetet var lærde damer et populært tema i norske vittighetsblader.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

De naturhistoriske museene på Tøyen ble den største ekspansjonen universitetet hadde hatt siden sentrumsanlegget stod ferdig på 1850-tallet. Men planene var langt mer ambisiøse!

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Et klassebilde i svart-hvitt som er over hundre år gammelt. Seks kvinner og en mann stirrer alvorlig og høytidsstemt på fotografen i 1892. Forrest sitter Ragna Nielsen som startet sin private pikeskole i 1885. Gymnaset var toårig og ble en port for kvinner som hungret etter en ny mulighet – universitetsstudier.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

"Den monradske medalje" ble innstiftet i 1886 til ære for filosofen Monrad. Han levde et liv nært knyttet til universitetet. Monrads 70-årsdag og 35-årige virke som professor ga en utmerket anledning til å innstifte en prismedalje.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Loven om norsk normaltid ble vedtatt i 1894. Forskjellige lokaltider rundt i landet skulle erstattes med én nasjonal klokketid. Sammen med politikk, ny kommunikasjon og internasjonale behov spilte Observatoriet en sentral rolle i prosessen.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

I 1915 bestemte Universitetet seg for å hedre Hartvig Lassen med å innstifte en prismedalje i hans navn for litteraturhistoriske arbeid. Lassens virksomhet har hatt en avgjørende betydning for ettertidens syn på dikteren Wergeland.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Du kjenner dem kanskje fra egen skolegang eller interiørmagasinenes glansede verden. De gamle undervisningsplansjene hadde også sin plass ved universitetet.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Kongens gullmedalje etterfulgte kronprinsens gullmedalje. Dette slektskapet gjør den til Norges eldste belønningsmedalje som fortsatt er i bruk. I dag deles den årlig ut til den beste doktorgradsavhandling skrevet av en yngre forsker fra hvert fakultet.

Publisert 25. okt. 2012 18:56

Vi har feiret Universitetet i Oslos 200 års-jubileum et helt år til ende. For 100 år siden ble det jubilert i én uke, med pomp og prakt, og med en klar forskningspolitisk strategi.

Publisert 25. okt. 2012 18:55

Cato Maximilian Guldbergs gullmedalje er blant de største prismedaljene som er preget i Norge. Den skulle henge høyt – nesten som en Nobelmedalje for ”de matematiske og fysikalsk-kjemiske videnskaper”, som det heter i statuttene.

Publisert 25. okt. 2012 18:55

Temaet ”Reale damer” er et dokumentasjonsprosjekt om de første realfagkvinnene som var ansatt på universitetet. Her belyses bakteppet. Hvilke skoler kom de fra? Hvilke fag kom de IKKE til? Var de en ensartet gruppe?

Publisert 25. okt. 2012 18:55

I 1903 disputerte Clara Holst som første kvinne ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Til tross for faglig dyktighet og internasjonal anerkjennelse fikk hun aldri noen stilling ved universitetet.

Publisert 25. okt. 2012 18:55

Aldri har vel en PR-kampanje fått et vakrere resultat enn det som henger i Universitetsaulaen. Kunsthistoriker Patricia Berman forsker på Munchs berømte malerier.

Publisert 25. okt. 2012 18:55

I en låve på Hønefoss stod det tre kister. Under tunge lokk lå det glemte minner fra universitetets jubileumsfeiring i 1911. Skriftlige hilsener innbundet i fløyel og skinn, beslått med sølv, gull og messing. Hva var deres historie?