Studenten

Da Det Kongelige Frederiks Universitet startet undervisningen i 1813, var det 18 studenter ved universitetet. I dag er det mer enn 30 000 ved Universitetetet i Oslo. Studentenes historie er også historien om det norske samfunnet; om velferdsutvikling, økt tilgang til kunnskap, om kultur og politikk.

Publisert 26. sep. 2018 16:15

Kvinner hadde ikke fysisk styrke nok til å studere, mente man på 1890-tallet. Elise Sem så at løsningen var å organisere de kvinnelige studentene i idrettsforeninger.

Publisert 25. mai 2018 14:15

En av Norges første kvinnelige leger la ned en stor innsats for kvinners studentidrett.

Publisert 22. nov. 2017 10:46

Vi var en blandet gruppe på 39 jenter som inntok Blindern Studenterhjem ved terminstart høsten 1976.

Publisert 2. juli 2014 21:18

Henrik Wergeland var teolog, men ikke alle vet at han også studerte medisin og botanikk, som den gang var beslektede fag. Overgangen fra teologi til medisin virker lite målrettet i dag, men på Wergelands tid fungerte prestene som medisinske hjelpere i Norges avkroker, hvor få leger drev praksis.

Publisert 16. okt. 2013 16:09

Den norske Studentersangforening (DnS) ble stiftet ved Færder fyr i 1845 om bord i båten på hjemtur fra det nordiske studentmøtet i København – et ektefødt barn av skandinavismen.

Publisert 11. okt. 2013 13:36

2. oktober 1813, kort tid etter de aller første studentene var immatrikulert i Christiania, samlet studentene seg for å stifte Det Norske Studentersamfund. Hele universitetets første kull deltok: 18 ferske studenter.

Publisert 11. okt. 2013 11:21

Hvordan kunne et halvgodt påfunn under en fest i 1859 bli utgangspunktet for den desidert mest kuriøse, men også en av de viktigste akademiske tradisjonene i Norge? Med over 150 år på labbene har Hans Majestet Grisen satt et sterkt preg på Det Norske Studentersamfund og norsk studentkultur.

Publisert 23. nov. 2012 09:06

Sosialistiske og konservative studenter møttes til tidenes fotballkamp i Oslo sentrum. På plassen mellom de gamle universitetsbygningene foregikk et knallhardt oppgjør, om enn av en vennskapelig art...

Publisert 25. okt. 2012 18:49

I dag har vi to store idrettsforeninger ved Universitetet i Oslo: Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) og Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo (UiOBIL). Utviklingslinjen til OSI er lang og kronglete, som en bred flod dannet av mange tilstøtende små bekker og elver.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Veien til masseuniversitetet var verken rett eller tydelig skiltet. Jan Eivind Myhre har skrevet studentenes historie.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

De visste at tyske soldater var på vei, men forsatte eksamen.I løpet av halvannet år som student i tysk fangenskap fikk senere professor, dr. med. Elling Kvamme, god tid til å fundere over tre spørsmål.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Lise Reinskou Reichelt studerte filologi i 1950-årene. Her deler hun sine minner om studietiden i Domus Academica - Urbygningen - ved Karl Johans gate.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Lenge før Lånekassa fans det filantropar. Grunnleggjaren Peter Lorentzen Hærem ville gje studentane ein trygg, dana og kristeleg heim. Arne Garborg var mellom dei fyrste som fekk husrom.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Ibsen, Bjørnson, Wergeland og klassekamp. Oslos studentteater feiret forrige helg 175 år med viktig norsk teaterhistorie – og mye moro.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Studenterhjemmet er Noregs eldste studentheim frå 1875. Sollandet, som heimen vert kalla, har eit livleg miljø prega av humør og gamle tradisjonar. Her kan ein framleis verte riddar av Den Gyldne Sol eller kreert til Dr. Molborum.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

I 1909-10 gikk Det Norske Studentersamfunds revy for fulle hus i hovedstaden og langs kysten av Sør-Norge. Stykket tar utgangspunkt i den nyutdannede juristen Sven Rasks opplevelser i Studenterlunden - etter en fuktig aften…

Publisert 25. okt. 2012 18:48

På jakt etter kilder om Det Norske Studentersamfund oppdaget jeg en grå talerstol i trappeavsatsen utenfor Storsalen på Chateau Neuf. Under gråmalingen kunne man skimte flere lag av maling. Blått, rødt, og til og med noe grønt.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Litteraturhistoriens fremste representant for bondestudenten, Daniel Braut, var en antihelt med holdninger i skarp kontrast til Garborgs egne. Romanen Bondestudentar gir en fantastisk beskrivelse av klasseforskjeller ved universitetet i 1880-årene.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Da student Mia Berner flyktet til Sverige i 1943 var hennes kjæreste forsvunnet. Først 60 år senere fikk hun vite hvordan det hadde skjedd.