Medisinske fag

Det medisinske fakultet var blant de opprinnelige fire fakultetene ved universitetet. Forskningen og undervisningen har vært grunnleggende for utviklingen av medisinsk vitenskap, legeprofesjonen og sykehusinstitusjonene i Norge.

Publisert 11. apr. 2016 15:03

Tannlegene privatfinansierte et nybygg for tannlegeutdannelsen i Geitmyrsveien 69. Her vises fotografier fra byggeprosess og åpningen 27. mai 1927.

Publisert 24. okt. 2014 08:45

Fram til 1840 underviste Niels Berner Sørenssen i patologi, terapi og i klinisk medisin. Lite har vært kjent om sykdomsoppfatningene undervisningen bygget på. For noen år siden dukket det opp en håndskrevet bok datert 1828. Boken er enten avskrift av et kompendium utformet av Sørenssen, eller det er en systematisering av hans forelesninger.

Publisert 18. sep. 2013 12:54

På slutten av 1820-tallet begynte Det medisinske fakultet å protokollføre instrumentsamlingen de brukte i undervisningen av landets kommende leger og kirurger. Se eksempler fra samlingen her!

Publisert 16. mai 2013 11:35

Å være lege ute i distriktene er den vanligste formen for legevirksomhet. Men på 1950- og 60-tallet kom sykehusutbyggingen, ekspertisen og vitenskapen inn i medisinfaget for fullt. Statusen til den tradisjonelle distriktslegen falt, og det var fare for legemangel i landet. Løsningen fantes på universitetet.

Publisert 8. mai 2013 13:12

Medisineren Fredrik Georg Gade (1855-1933) var en av landets første mikrobiologer, og ga i 1899 ut læreboken Mikroskopet og den mikroskopiske teknik. Her vises noen eksempler på de flotte illustrasjonene fra denne boken.

Publisert 6. mai 2013 14:59

Sammen med den gamle medisinske instrumentsamlingen fant vi noen produktkataloger fra rundt hundre år tilbake. Disse synliggjør hvor forseggjort instrumentene var, og ikke minst hvilket bredt produktspekter ett firma kunne tilby! I en katalog finner vi alt fra veggskap til skalpeller, i en annen både røntgen- og landmålingsutstyr.

Publisert 29. apr. 2013 13:22

For 130 år siden Norge fikk sin første offentlige læreanstalt for tannleger, da man beskjedent åpnet Statens Poliklinik for Tandsykdomme i 1883. Siden den gang har tannlegene tatt spranget fra å være håndverkere, via høyskole, til å bli akademikere på universitetet.

Publisert 14. mars 2013 12:06

Fysiologifagets utvikling ved UiO gjennom 40 år viser store endringer. Haakon Breien Benestad gir her en subjektiv beskrivelse av endringene innen forskningsmetoder, hjelpepersonell, dyreforsøk, doktorgrad, undervisning og det organisatoriske.

Publisert 15. jan. 2013 10:36

I 1914 ble det tatt en hel bildeserie av lokalene til Anatomisk institutt. Her ser vi studenter som dissekerer, kjellerlokalet der de anatomiske preparatene ble oppbevart, preparanter i arbeid og skjeletter på stativ i antropologisk samling.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

Et medisinsk fakultet ble straks opprettet ved grunnleggelsen av det første norske universitetet. Hva skyldes prioriteringen, når ingen forutsetninger egentlig lå til rette?

Publisert 25. okt. 2012 18:40

Anatomisk institutt er det eldste instituttet i et av våre første fakulteter.

Publisert 25. okt. 2012 18:40

I mellomkrigstida var universitetet sterkt involvert i raseforskning. Rundt 1930 oppstod det en konflikt mellom professor Schreiner og militærlegen Bryn omkring denne forskningen. Konflikten kaster lys over relasjonen mellom norsk og tysk rasevitenskap, rett før nazismens seier i Tyskland.