Øvrige eiendommer

Universitetet i Oslo har eiendommer langt utenfor østlandsområdet. Baroniet i Rosendal er et av de viktigste kulturminnene i Norge fra 1600-tallet. Eiendommen ble gitt som gave til universitetet i 1927 og drives som en egen stiftelse. Også i utlandet forvalter UiO eiendommer.

Universitetet har også eid eller hatt ansvaret for flere fornminner, naturminner og landområder rundt i Norge.

Publisert 25. okt. 2012 18:33

På Vestlandet, i Kvinnherad kommune, ligger Norges eneste baroni. I 1927 ble renessanseslottet gitt som gave til Universitetet i Oslo.