Tall og fakta

Hvem var rektor i 1949? Hvor mange hadde prestestillinger i Norge i 1885? Hvor høy har kvinneandelen blant akademikere vært? Hvilken arkitekt tegnet Lucy Smiths hus?

Her finner du statistiske tabeller og enkle faktaoversikter fra universitetshistorien.