Tall og fakta

Universitetsbygningene ved Karl Johans gate. Utsnitt av litografi av Joachim Frich, 1854.

Hvem var rektor i 1949? Hvor mange hadde prestestillinger i Norge i 1885? Hvor høy har kvinneandelen blant akademikere vært? Hvilken arkitekt tegnet Lucy Smiths hus? Her finner du statistiske tabeller og enkle faktaoversikter fra universitets historie.