Juridiske fag

Det juridiske fakultet var ett av de fire opprinnelige fakultetene ved universitetet. Juristene har spilt en sentral rolle i nasjonsbyggingen og har fremdeles nøkkelroller i det norske statsapparatet.

Bildet kan inneholde: mikrofon, frakk, smil, dress, blazer.
Publisert 25. okt. 2012 18:42

Lucy Smith forteller blant annet om sin egen studietid ved Juridisk fakultet i forbindelse med universitetets 200 års-jubileum. Hun ble fakultetets første kvinnelige professor og universitetets hittil eneste kvinnelige rektor.