Juridiske fag

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Lucy Smith forteller blant annet om sin egen studietid ved Juridisk fakultet i forbindelse med universitetets 200 års-jubileum. Hun ble fakultetets første kvinnelige professor og universitetets hittil eneste kvinnelige rektor.

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Juridisk fakultet hadde en liten lærerstab, og professorene påtok seg en rekke andre verv – som del av sitt samfunnsoppdrag.

Publisert 25. okt. 2012 18:41

12. februar 1954 fattet Det akademiske kollegium et vedtak der instituttet ble født under navnet Institutt for kriminologi og strafferett. Professor i strafferett, Johs. Andenæs, ble instituttets første bestyrer.