Forskeren

Forskning er en av universitetets hovedoppgaver. Å være forsker er ikke bare å skape ny kunnskap, men også å være kritisk mot gamle sannheter og stille nye spørsmål. Forskerne underviser også studentene, for å sikre spesialisert og mest mulig oppdatert kunnskap. Forskningen ved Universitetet i Oslo har vært grunnleggende for utviklingen av Norge. Forskerne våre står hele tiden overfor nye utfordringer.

Bildet kan inneholde: fotografi, svart, stil, barware, gass.
Publisert 27. aug. 2018 12:25

Hun mente at kvinner og menn er grunnleggende ulike fra naturens side, og derfor har ulike naturgitte samfunnsroller. Selv var hun en profilert forfatter, samfunnsaktør og internasjonalt anerkjent medisiner og biolog.

Publisert 25. aug. 2014 11:44

Georg Sverdrup var en sentral aktør under utformingen av grunnloven og dannelsen av det nye Norge etter 1814. Under studietiden hadde han plukket opp mange moderne tanker, som han skulle formidle under sitt virke som politiker, professor og bibliotekar i Christiania.

Bildet kan inneholde: skisse, tegning, portrett, artwork, selvportrett.
Publisert 17. apr. 2015 09:21

Kan leiing av Noregs geografiske oppmåling, Meteorologisk institutt og Justervesenet vere tilleggsoppgåver for ein einaste professor? Den første astronomiprofessoren i Noreg hadde travle dagar, men rakk likevel å dra til Sibir.

Bildet kan inneholde: hår, panne, nese, brun, kinn.
Publisert 25. okt. 2012 18:44

Han ble kun 26 år gammel, men hadde da i løpet av noen stormfulle år publisert en rekke arbeider som har gitt ham et navn blant verdens fremste matematikere.

Bildet kan inneholde: slips, panne, hake.
Publisert 15. apr. 2020 13:07

Kjemiprofessor Sven Furberg ville fylt 100 år 16. april 2020. Han var en mild mann og en beskjeden forsker som var én heliksmodell fra å løse DNA-gåten på 1950-tallet.

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, briller, skjegg.
Publisert 6. apr. 2020 15:34

Amund Helland var ikke en enkel mann å ha med å gjøre, men han fremmet nye ideer om breerosjon som siden er blitt allemannseie. Dertil var han en journalistisk begavelse, allsidig formidler og en kunnskapssanker som har etterlatt seg ruvende faglitterære monumenter.

Publisert 26. mai 2015 09:18

Gjennom forelesninger, lærebøker og kompendier grunnla Ole-Johan Dahl informatikken som akademisk disiplin ved Universitetet i Oslo. Han kom direkte fra Norsk Regnesentral, der han sammen med Kristen Nygaard hadde utviklet programmeringsspråket Simula.

Publisert 25. okt. 2012 18:48

Botanikkprofessor Nordal Wille var en forkjemper for ”den frie forskning”, men ble vel så viktig for undervisningen. Han var professor fra 1893 til 1924 og etterlot seg laboratorium, ny museumsbygning, en pedagogisk anlagt hage og utallige uvenner.

Bildet kan inneholde: bygning, hus, hjem, arkitektur, historie.
Publisert 25. okt. 2012 18:48

Professorboligen ligger i universitetshagen på hjørnet av Frederiks gate og Kristian IVs gate. Bygningen ble tatt i bruk i 1856. Den delen som er nærmest Domus Media over bakken var bolig for kjemilæreren på universitetet. I kjelleren bodde vaktmesteren og i den andre halvdelen av bygningen var det stall. I midten av bygningen er det et atrium.

Bildet kan inneholde: klær, yttertøy, har, frakk, militær person.
Publisert 25. okt. 2012 18:47

I 1902 ble Thekla Resvoll (1871-1948) amanuensis ved botanisk laboratorium, og der ble hun værende hele sitt yrkesaktive liv. At hun hadde ektemann, barn og kortklippet hår ser ikke ut til å ha terget noen.

Bildet kan inneholde: frisyre, kunst, gest, skrift, vegg.
Publisert 25. okt. 2012 18:47

7. desember 1925 forsvarte en kvinnelig doktorand i kjemi sin avhandling, og en av opponentene var oppsiktsvekkende nok en annen kvinne. Dr. Ellen Gleditsch brukte ikke silkehanskene i behandlingen av sin medsøster, noe en reportasje i Oslo Aftenavis kan bevitne.

Publisert 25. okt. 2012 18:47

Mimi Johnson var vår første kvinnelige geolog på museum, i laboratorier og på kartleggingsoppdrag. Hun fant seg godt til rette i skyggen av de berømte professorene.

Publisert 25. okt. 2012 18:47

I 1960 startet Arne W. Martinsen (88) opp skoletjenesten ved de naturhistoriske universitetsmuseene i Oslo. Femti år seinere er han tilbake i Geologisk museum. Jubilanten mener museene fremdeles er en viktig ressurs for skoleverket.

Bildet kan inneholde: slips, frakk, mikrofon, gest, stil.
Publisert 25. okt. 2012 18:47

Professor i rettsvitenskap Johs. Andenæs var en av de viktigste personer i norsk rettsutvikling etter krigen. Han skrev en rekke sentrale lærebøker og påvirket i tillegg norsk rett som forsker, samfunnsdebattant, høyesterettsdommer og medlem av Straffelovrådet.