Samfunnsvitenskap

De fleste av de samfunnsvitenskapelige fagene er i dag organisert under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. SV-fakultetet ble etablert i 1963, men mange av fagene har lange tradisjoner ved universitetet.

Publisert 26. sep. 2014 12:47

Samfunnsgeografi, tidligere kulturgeografi, var lenge administrert og samlokalisert med naturgeografi. Fagene som til sammen utgjør skolefaget geografi har imidlertid alltid tilhørt forskjellige fakultet.

Publisert 28. aug. 2013 10:30

Fakultetet ble opprettet i 1963, men fagene er eldre, til dels atskillig eldre. Mange av fagene hadde tidligere hatt en plass innen jussen, historieforskningen og filologiske fag.

Publisert 25. apr. 2013 14:47

Sosialantropologer er reisende akademikere. Å være ute i felt, å leve en periode i miljøer folk vet lite om, er fagets varemerke. Og feltet kan like gjerne være indianere i Sør-Amerika som en ungdomsklubb på Bøler. Målet er: å forstå miljøer fra innsiden gjennom selv å delta i dem.

Publisert 8. apr. 2013 14:55

På en gammel skole rett bak slottet tok en gruppe unge studenter grep om sosiologi og opprettet et pseudoinstitutt for faget i 1947. De stjal møbler og utstyr fra andre kontorer med stilltiende aksept og kalte seg Sosiologisk kontor.

Publisert 13. mars 2013 14:51

Da faget statsvitenskap ble født i 1947 var foreldrene jurister og historikere. Det nye barnet var svært selvstendig, og i løpet av kort tid ble statsvitenskap en egen forskningsdisiplin. Statsvitenskapen var ikke alene; rundt faget vokste andre samfunnsfag i et forrykende tempo.

Publisert 12. mars 2013 14:58

Ragnar Frisch begynte som sølvsmed, men skapte et universitetsfag gull verdt for politikere som skulle bygge opp igjen et krigsskadd Norge. Sosialøkonomien ble en viktig del av norsk politikk etter andre verdenskrig.

Publisert 25. okt. 2012 18:42

Psykologisk institutt startet med en bevilgning på 500 kroner. I dag er hundreåringen et aktivt forsknings- og undervisningsmiljø med stor spennvidde - og blikk mot fremtiden.