Samfunnsvitenskap

De fleste av de samfunnsvitenskapelige fagene er i dag organisert under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. SV-fakultetet ble etablert i 1963, men mange av fagene har lange tradisjoner ved universitetet.

Bildet kan inneholde: design, font.
Publisert 8. apr. 2020 13:46

Hva er rase? Dette var tittelen på en serie TV-programmer som NRK sendte vinteren 1965. Alle deltakerne var akademikere. Fire av fem fra UiO.  De drev folkeopplysning med et antirasistisk budskap. Programmene gir et interessant bilde av 1960-tallets vitenskapelige ideer om rase og om et etnisk homogent Norge.

Publisert 26. sep. 2014 12:47

Samfunnsgeografi, tidligere kulturgeografi, var lenge administrert og samlokalisert med naturgeografi. Fagene som til sammen utgjør skolefaget geografi har imidlertid alltid tilhørt forskjellige fakultet.

Bildet kan inneholde: vann, båt, arbeidsklær, himmel, sjøarkitektur.
Publisert 25. apr. 2013 14:47

Sosialantropologer er reisende akademikere. Å være ute i felt, å leve en periode i miljøer folk vet lite om, er fagets varemerke. Og feltet kan like gjerne være indianere i Sør-Amerika som en ungdomsklubb på Bøler. Målet er: å forstå miljøer fra innsiden gjennom selv å delta i dem.

Bildet kan inneholde: briller, svart, stil, svart og hvit, monokrom.
Publisert 13. mars 2013 14:51

Da faget statsvitenskap ble født i 1947 var foreldrene jurister og historikere. Det nye barnet var svært selvstendig, og i løpet av kort tid ble statsvitenskap en egen forskningsdisiplin. Statsvitenskapen var ikke alene; rundt faget vokste andre samfunnsfag i et forrykende tempo.

Bildet kan inneholde: fotografi, snapshot, musikk, pianist, svart og hvit.
Publisert 12. mars 2013 14:58

Ragnar Frisch begynte som sølvsmed, men skapte et universitetsfag gull verdt for politikere som skulle bygge opp igjen et krigsskadd Norge. Sosialøkonomien ble en viktig del av norsk politikk etter andre verdenskrig.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hake, øyenbryn.
Publisert 25. okt. 2012 18:42

Psykologisk institutt startet med en bevilgning på 500 kroner. I dag er hundreåringen et aktivt forsknings- og undervisningsmiljø med stor spennvidde - og blikk mot fremtiden.