Teologi

Da universitetet ble opprettet i 1811 var et teologisk fakultet selvskrevent. Det var viktig for Norge å kunne utdanne sine egne prester. De var viktige embetsmenn, ofte med ulike funksjoner i tillegg til prestegjerningen. I dag er fakultetet preget av stort mangfold.

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, hode.
Publisert 26. mars 2020 16:36

Universitetets første lærerposter i teologi ble besatt av to unge og ukjente nordmenn. De var påvirket av grundtvigianismen – men ikke nok, mente Grundtvig selv.

Publisert 6. feb. 2013 10:34

Det teologiske fakultet ved UiO var på 1800-tallet preget av en sterk vilje til å bevise at moderne vitenskap kunne baseres på tro. For å studere teologi var troen en forutsetning.