Presseklipp: Det reklameres stort for prevensjonsundervisningen

Vårt Land, 6. februar 1962: Flere protesterte på Studenttinget i går.

På oppslagstavlen på Universitetet er det satt opp en plakat som forteller at studentene nå kan få veiledning i prevensjon. Plakaten vakte unektelig en viss oppsikt og er blitt livlig kommentert studentene imellom. Etter det Vårt Land erfarer, skal også en student som er medlem av Oslo Kristelige Studentlag, ha protestert under møtet i Studenttinget som ble holdt i går.

Plakaten som er stensilert på et vanlig A4-ark og som også er sendt til andre høyskoler fakulteter, har følgende ordlyd – under den store hovedtittelen ”Prevensjon” som er skrevet med store, blå tusj-bokstaver, står det:

Veiledning i prevensjon.
Det er nå ansatt enkvinnelig lege ved Studentenes Helsestasjon. Hun heter Eva STYRI og skal ved siden av vanlig konsultasjon gi veiledning i prevensjon og hjelp til svangre kvinnelige studenter. De som ønsker time hos doktor Styri, kan bare ved henvendelse til Helsestasjonen be om å få time hos denne kvinnelige legen. (Nærmere presisering av grunnen til det er unødvendig).

Avisoverskrift Vårt Land, 6. februar 1962

Veiledning i prevensjon.
Det er nå ansatt enkvinnelig lege ved Studentenes Helsestasjon. Hun heter Eva STYRI og skal ved siden av vanlig konsultasjon gi veiledning i prevensjon og hjelp til svangre kvinnelige studenter. De som ønsker time hos doktor Styri, kan bare ved henvendelse til Helsestasjonen be om å få time hos denne kvinnelige legen. (Nærmere presisering av grunnen til det er unødvendig).

Det oppgis også kontortid og treffested, og oppslaget slutter slik: ”Konsultasjonen hos den kvinnelige legen medfører ingen ekstra utgifter for studentene”.

Det var på møte i Studenttinget 23. mai 1959 at det ble gjort vedtak om at Studentenes Helsestasjon skulle utbygges med tilsetting av en kvinnelig lege som foruten vanlig konsultasjon også skulle gi hjelp til svangre kvinner og veiledning i prevensjon. Stridsspørsmålet var hvor vidt det skulle gis veiledning i prevensjon også til ugifte, og dette ble vedtatt mot seks stemmer.

Det er dette vedtaket som nå er satt ut i livet og som det altså blir reklamert for på denne måten.

Etter det Vårt Land hører, fikk den protesten som framkom på møtet i Studenttinget i går, støtte fra flere av debattantene.

Kilder

Vårt Land, 9. februar 1962

 

Emneord: [] Av Vårt Land, 6. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:28