Presseklipp: Skarp protest mot prevensjonsvedtaket

Vårt Land, 17. februar 1962: I resolusjon fra studentene ved Menighetsfakultetet.

Studentene ved Det teologiske meninghetsfakultet var i går samlet til ekstraordinært møte i forbindelse med prevensjonssaken, og vedtok følgende uttalelse:

Vedtaket i Studenttinget av 23/5 -60 om å opprette en stilling for kvinnelig lege som skal gi undervisning i prevensjon og svangerskapshygiene ved siden av annen legehjelp, er nå satt i verk.

Vi ønsker i tilslutning til mindretallet av 23/5 -60 sterkt å beklage at Studenttinget i denne sak har neglisjert enhver distingsjon mellom gifte og ugifte studenter, og dermed de facto tatt standpunkt i et svært omstridt etisk spørsmål.

Avisoverskrift Vårt Land, 17. februar 1962

Vi er kjent med at et betydelig antall studenter er imot vedtaket på dette punkt.

Hermed synes Studentsamskipsnaden ved sitt organ Studenttinget å ha overskredet sitt kompetanseområde. Jfr. § 2 i samskipsnadens lover: ”Studentsamskipsnaden har til oppgåve å ta seg av faglege, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser som er s a m s for studentene.

Vi mener at det obligatoriske medlemsskap i vår studentorganisasjon med dette vedtak er blitt problematisk.

Kilder

Vårt Land, 17. februar 1962

 

Emneord: [] Av Vårt Land, 17. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:27