Presseklipp: Studentens helsestasjon

Vårt Land, 13. februar 1962: Fra Studentenes Helsestasjon har Vårt Land mottatt:...

Fra Studentenes Helsestasjon har Vårt Land mottatt:

Studentenes helsestasjon har siden den ble etablert i 1954 hatt til oppgave å utføre vanlig helsearbeide blant studentene i Oslo.

I april 1960 oppnevnte Det akademiske Kollegium ved Universitetet i Oslo en komite til ”å utrede spørsmålet om bedriftlegeordning for Universitetets funksjonærer og spørsmål om studentenes helsetjeneste, herunder spørsmålet om studentenes tannrøkt og om psykologer til rådgivere for studentene”.

Avisoverskrift Vårt Land, 13. februar 1962

Komiteen avga sin innstilling den 15. desember 1960. I resyme av komiteens forslag til utvidelse av studentenes helsetjeneste heter det bl. .a.:

”Den nåværende helsestasjon i Kr. Augustsgt. Utvides så snart som mulig ved at det ansettes en kvinnelig lege med 8 timers ukentlig arbeidstid. Ved siden av det vanlige legearbeide skal denne lege også og veiledning for kvinnelige studenter i seksual- og svangerskapsproblemer”.

Sistnevnte spørsmål ble behandlet av komiteen etter anmodning av Studenttinget i Oslo.

Komiteens innstilling var enstemmig.

I samsvar med komiteinnstillingen er legestaben nå utvidet fra 3 til 4 leger, idet den kvinnelige lege tiltrådte sin stilling den 1. januar 1962.

Det oppslag om den kvinnelige leges arbeidsområde som det er referert til i Deres avis den 6. februar 1962 er Studenttinget i Oslo ansvarlig for, og ikke Universitetet eller Studentenes helseorganisasjon.

Kilder

Vårt Land, 13. februar 1962

 

Emneord: [] Av Aage Haagenrud, Helsestasjonens leder. Vårt Land, 13. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:26