Presseklipp: Alarm blant studentene

Vårt Land, 9. februar 1962: Prevensjonsaffæren finansiert av Studentsamskipsnaden hvor alle studenter er medlemmer.

Etter de kontakter Vårt Land har hatt og direkte henvendelser vi har fått, har vår melding om opplæring i prevensjon for ugifte studenter ved Universitetet vakt voldsom oppsikt og man er rystet over at slikt kan foregå tilsynelatende stilltiende godtatt av Universitetets ansvarlige instanser.

Ikke mindre er man på mange hold innen studentenes egne rekker alarmert over dette freidige tiltak. Spesielt reageres også fordi samtlige studenter på sett og vis er gjort medansvarlig, uten noen sjanse til å gjøre opphevelser. I realiteten er opplæring til utukt skjedd i samtlige studenters navn!

Det henger slik sammen.
Etter vedtak av Stortinget er det bestemt at det ved hvert universitet og høyskole skal være en studentorganisasjon. ”Studentsamskipsnaden” som den heter, hvor samtlige studenter er medlemmer. Alle som skal ta eksamen er forpliktet til å være medlemmer av Samskipsnaden, - altså også de teologiske studenter. Og nå er det nettopp denne organisasjonen som yter bidrag til prevensjonstiltaket.

Avisoverskrift Vårt Land, 9. februar 1962

Samskipsnadens styre består av tre representanter fra Studenttinget (som har gjort vedtak om prevensjonstiltaket), og en representant fra Universitetet og en fra departementet. Dermed kan heller ikke Universitetet og departementet anse seg uten ansvar for det som er skjedd.

Dette styret har vært med og bevilget penger til det nye universitetsfaget, og pengene stammer igjen i sin tur fra samtlige studenter, med andre ord samtlige studenter tvinges til å være med og finansiere tiltaket.

På denne bakgrunn er det naturlig at det blir reagert voldsomt på studenthold. Sannsynligvis blir denne siste affæren dråpen som får begeret til å flyte over. Samskipsnaden har også på annen måte gjort gjerninger som studentene er lite fornøyd med. Bl. a. hadde bladet ”Stud. jur.” nylig et kraftig angrep på organisasjonen fordi den sendte representanter ved diverse anledninger til utlandet hvor disse representanter tok politisk stilling i aktuelle spørsmål, - på samtlige studenters vegne, uten at disse på noe vis er rådspurt.

Kilder

Vårt Land, 9. februar 1962

 

Emneord: [] Av Vårt Land, 9. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:01 - Sist endret 26. sep. 2019 15:31